BALSTADMOAN GNR 19/5

Print Friendly, PDF & Email

Denne gamle husmannsplassen ble utskilt fra Balstad i 1924 til sønnen på garden, Ola Jonsen Balstad. Den var blitt lagt øde etter Erik Bersvensen og Kari Olsdt., men eneste barnet, Siri, som var kone på Oppigarden Svinås, hadde ordnet seg med bygselbrev, slik at den ble drevet sammen med Svinås til i 1890, da Haldor og Oline Sandvik kom her.

Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord og 3 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 2 griser på bruket. Det er nå 30 da dyrket og 96 da skog med 17 kbm årlig tilvekst.

Brukere

1792-1813 Ola Olsen fra Balstad, f. 1949, d. 1832. G. 1775 m. In­geborg Bersvensdt. fra Eidemsnesset, f. 1749, d. 1813, søster til Brynhild, kona på Balstad.

Gunhild Olsdt., mor til Ola, bodde her på plassen som trulig var kåret hennes. Ola og Ingeborg var barnlause folk.

1814-1829 Bersven Eriksen fra Balstad, f. 1775, d. 1859. G. 1799 m. Siri Olsdt., f. på Nordigarden Kleset 1773, d. 1839, hadde tjent på Høyby og var søster til Ingeborg Fuglem, Nordsto.

Bersven var brorsønnen til Ola Balstadmoan og søstersønnen til Ingeborg og han og Siri flyttet hit da de giftet seg og drev plassen sammen med dem.
Barn:

 1. Marit, f. 1799, g.m. Per Nilssen Okståstrøen, se Orsgarden Gullset.
 2. Erik, f. 1802, tok over plassen.
 3. Anne, f.  1807,  g.m. Per Persen Stamneshaugen, Ysterhaugen.

1830-1872 Erik Bersvensen, f. 1802, d. 1872. G. 1835 m. Kari Olsdt. Punds gjerdet, f. 1811, d. 1870. Barn: Siri, f. 1835, g.m. Nils Jonsen Seter, se Oppigarden Svinås.

-1875- Ola Olsen fra Setsås og kona Ingeborg Eriksdt. fra Balstad, se Bakkhaugen på Punde losjerte her.

-1884- Mikal Eriksen fra Balstadjardet, f. 1847, d. 1884, hadde flyttet til Ytterøya i 1876. G. 1876 m. Anna Rebekka Augustsdt. Revdal eller Selset fra Verran, f. 1846, som var g. I m. Pål Anderssen Lien og flyttet til Trondheim.

Også denne familien losjerte på Balstadmoan og hadde ikke bygsel.

Barn:

 1. Edvart Garhard, f. 1875, reiste til Amerika.
 2. Johan Martin, f. 1882, g. 1909 m. Henrikke Mathilde Larsdt. Stuberg fra Lånke, f. 1887, bodde i Trondheim under navnet Michalsen. Barn: Henni, f. 1909, Lilly, f. 1911, Margot, f. 1913, Bjarne, f. 1914, Gunvor, f. 1917, John, f. 1920, Thor, f. 1924, Odd, f. 1926.

1890-1899 Haldor Persen Sandvik fra Ustigarden, f. 1860. G. 1889 m. Olina Svensdt. Sandvik fra Nordigarden, f. 1863. Fami­lien flyttet til Jøsås i Mostadmarka, men tok med seg navnet Sandvik.
Barn:

 1. Peder, f. 1890, g.m. Karen Olsdt. Sletne, se Stenstad 38/20 under Langset.
 2. Marit, f. 1892, g. 1913 m. Alfred Olsen Venn i Mostadmarka, f. 1890, d. 1915. Barn: Olav, f. 1914, Alfinn, f. 1916.
 3. Marie, f. 1894, g. 1923 m. Ove Bertram Kjønnø fra Frøya. Barn: Milly, f. 1926.
 4. Serine, f. 1896, g. 1924 m. Gustav Pettersen Rolstad i Mal­vik, f. 1894. Barn: Olida Hallborg, f. 1927, Jorun Peggy, f. 1930, d. 1942.
 5. Hilmar, f. 1898, tok over Jøsås etter foreldra.
 6. Anna, f. 1900, d. 1969, g. 1935 m. Harald Pedersen fra Trondheim, f. 1902, d. 1978.
 7. Olive, f. 1903, g. 1927 m. Bersvein Larssen Øien fra Støren, f. 1901. Barn: Håvard, f. 1926, Brit, tvilling, f. 1926, Ruth Laila, f. 1930.

1900-1911 Torstein Persen Dybvad og kona Gjertrud Gun­narsdt. flyttet til Stenhaugen på Sandvik, se der.

1925-       Ola Jonsen Balstad fra gnr. 19/1, f. 28.7. 1898, d.

22.12.1961. G. 1934 m. Olga Pedersdt. Høiby fra gnr. 16/1, f. 27.6.1915.

Barn:

 1. Magne Johan, f. 4.9.1934, g.m. Klara Jonasdt. Sørflakne 116/6 fra Flora, f. 9.4. 1932. Barn: Jarle, f. 1960, Randi, f. 1968.
 2. Per Bjørn, f. 2.11. 1938, g.m. Halldis Bergljot Tomasdt. Stubbetrø 80/4, se der.
 3. Jarle, f. 3.1. 1943, død ved ei ulykke 7.12. 1952.
 4. Unni, f. 13.3. 1946, g.m. Magne Mikkelsen Holthe fra Rindalen.
 5. Janne, f. 19.11. 1953, g.m. Inge Olav Magnarsen Jønland, se Sølvhaugen 43/4 under Langli.