SAND GNR 19/4 (SKULTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Det er usikkert om de to første husmennene i brukerlista nedafor bodde på den senere Skultrøa. Da Per Olsen Aunet i 1761 fikk bygsel, var det på ei «kalvtrø» på Balstad og ikke på en plass. Det er helst han og Ragnhild Jonsdt. som var bureise­re her. Per var «skule» og slik fikk plassen Trøa navnet Skul­trøa. I 1906 ble Skultrøa utskilt fra Balstad under navnet Sand, og husmannen Ole Gunnarsen fikk skjøte fra Jon Jonsen Balstad for 1 500 kroner.

I 1875 var det 1 okse, 2 ungnaut, 6 sauer og 6 geiter på plassen og utsæden var 1 åtting bygg, 3 kvarter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 10 da og krøttera 3 naut, 12 sauer og 1 gris.

Brukere

-1713-1732 Jon Persen, d. 1732, skattet som husmann på Balstad alt i 1713. Han kom fra Solem, men var trulig inderstsønn fra Svinås, f. ca. 1690. Han var g.1714 m. Marit Olsdt. fra Balstad, f. ca. 1689, d. 1748, og de fikk året etter et dødfødt barn, men ble ellers barnlaus.

1742-1748 Ingeborg Eriksdt. fra Balstad, f. 1711, d. 1751, tok trulig over plassen etter farsøstera Marit Olsdt. G.1737 m. Per Ingebrigtsen fra Nordsto Fuglem, f. 1701, d. 1760, som kom til Balstad som dreng.

Barn:

 1. Kari, f. 1741, g.m. Arn Bardosen Fossan.
 2. Gjertrud, f. 1744.
 3. Ingebrikt, f. 1747, g.m. enke Ingeborg Olsdt. Svlnåshaugen, se Stamnesbakkan.
 4. Marit, f. 1750, død som spedbarn.

Per Olsen fra Yster-Aunet i Tydal, f. ca. 1731, d. 1809, bodde til sist hos sønnen på Lekvolltrøa. Per var skoleme­ster, se bind 1 side 349. Presten Rosenvinge hadde tatt ham i lære, slik at han begynte å undervise som syttenåring.

G.ca 1756 m. Ragnhild Jonsdt. fra Utistoggo Engan, f. 1733, d. 1794.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1757, d. 1771.
 2. Ola d.e., f. 1758, g.m. Marit Olsdt. Sandvik, se Melykkja.
 3. Goro, f. 1760, g.m. enkmann Mons Olsen Moslett, Storstoggo. Barn: I. Jon, f. 1781, (far: Per Jonsen Flønesaunet) død som barn. I. Ingeborg Persdt., f. 1785, g.m. Ola Monssen Moslett, Storstoggo. III. Ola, f. 1793, d. 1794 (far: Haldor Persen Fuglem.) IV. Marit, f. 1796 (far: Jon Olsen Mann på Hårstadåsen), fulgte mor sin til Mosletta.
 4. Jon, f. 1762, d. 1773.
 5. Per, f. 1764, tok over plassen.
 6. Lars, f. 1766, g.I m. enke Goro Olsdt. Lekvolltrøen, Nordtrøa, og kom dit. I m. Mali Haldorsdt. Svinåsplassen.
 7. Ola d.y., f. 1769, g.m. enke Ingeborg Olsdt. Flønesaunet og kom dit.
 8. Ingeborg, f. 1771, g.1800 m. Kristen Sjurdsen Haukas fra Jonsvatnet, f. 1762, husmannsfolk på Kleset, bodde senere i ei stue på Fuglemsmoen.
 9. Jon, f. 1774, d. 1775.
 10. Jon, f. 1778, g.I m. Berit Torkjelsdt. Sandvikstrøen, Litltrøa, og kom dit. I m. Ingeborg Jonsdt. Lekvolltrøen.

1796-1802 Per Persen, f. 1764, d. 1802, var skolemester slik som faren og broren Lars.

G.1796 m. Marit Estensdt. Gullset fra Orsgarden, f. 1772, d. 1846, som var g.I m. Gunnar Estensen.

Barn:

 1. Per, f. 1797, d. 1798.
 2. Ragnhild, f. 1798, død på barselseng 1825 etter at hun s.å. var g.m. Gunnar Estensen Krokstadtjennen, se Flønes­aunet.
 3. Per, f. 1800, skolemester, d. 1830.

1803-1827 Marit Estensdt, enke etter Per Persen Balstadtrøen. G.I 1804 m. Gunnar Estensen Gullset fra Andersgarden, f. 1767, d. 1814 på Vika i Mostadmarka.

 Barn:

 1. Per, f. 1805, tok over plassen.
 2. Esten, f. 1810, g.m. Berit Olsdt. Øver-Hoem, se Ner Motrøa.

1828-1858 Per Gunnarsen, f. 1805, d. 1849 ved ei ulykke under tømmerhogst på Solemsmarka, der han fikk et tre over seg. G.1827 m. Sara Olsdt. Zeier fra Øver-Hårstad, f. 1797, d. 1870.

Barn:

 1. Ane Kirstine, f. på Hårstad 1828, død ugift 1903, bodde i ei stue ved sjøen ved grensa mot Mean, men kom til sist i legd. Barn: Per, f. 1855, druknet på Selbusjøen under skeisrenning 7.1.1869, Marit, f. 1857, død som spedbarn. Far til barna var Per Estensen Eidemshaugen.
 2. Gunnar, f. 1830, tok over plassen.
 3. Ola, f. 1832, g.m. Siri Andersdt. Lekvoll, se Høyby.
 4. Andreas, f. 1837, g.m. Johanna Persdt. Hoemsbergan, se Røssetmoan.

1859-1900 Gunnar Persen, f. 1830, d. 1.1.1915. G.1859 m. Anne Olsdt. Enggjerdet, f. 1823, d. 7.3.1900.

Barn:

 1. Ole, f. 1859, tok over plassen.
 2. Sara, f. 1862, g.m. Ole Jonsen Sandvik, se Litlåsen på Sand­vik.
 3. Peder, f. 1865, d. 1939, reiste til Amerika i 1886, g.1898 m. slektningen Ingrid Marie Olsdt. Engan, f. i Minnesota 1877, d. 1970, bodde i Minneapolis. Barn: Anna, f. 1900, Irene, f. 1902, Gerhard, f. 1904, Mabel, f. 1906, Albert, f.1907, Agnes f. 1910, Carola Idella, f. 1916.

1901-1929 Ole Gunnarsen, f. 1859, d. 1928. G. 1885 m. Kari Persdt. Høybytrøen fra Nytrøa, f. 1860, d.1946.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1886, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1892, g.m. Gunelie Sivertsdt. Solem, se Lysklett 19/9.
 3. Ole Andreas, f. 1898, g.m. Sigrid Estensdt. Slind, se Eng-heim 17/10.

1930-1954 Gunnar Olsen, f. 1886, d. 20.7.1952. G. 1910 m. Anna

Gunnar Persen som åttiårinG. i hans tid var ennå Skultrøa husmannsplass.

Gunnar Persen som åttiårinG. i hans tid var ennå Skultrøa husmannsplass.

Berntsdt. Østerås fra Dølan i Mostadmarka, f. 1890, d. 20.11.1978.

Barn:

 1. Olaf. f. 16.3. 1910, g.m. Gudrun Tomasdt. Størseth, Sandviksmyra, f. 31.7.1920, bor i Hommelvik. Barn: Anny Karin, f. 1951, Tove, f. 1956.
 2. Karen, f. 1913, g.m. Johan Jonsen Sandvik, se Solvik 17/7 under Engan.
 3. Borghild, f. 1916, d. 1932.
 4. Bernt, f. 1920, tok over bruket.
 5. Alma, f. 1923, g.m. Ole Kristensen Garberg, Meheim 18/3.
 6. Arne, f. 9.4.1926, g.m. Borgny Bersvensdt. Drøy vold fra Haltdalen, f. 1929, bor i Verdalen. Barn: Synnøve, f. 1956, Liv, f. 1961.
 7. Agnes, f. 8.9. 1929, g.m. Helge Olafsen Vikan fra Flatanger, f. 1924.

 

1955-        Bernt Gunnarsen Balstad, f. 26.7. 1920. G. 1949 m. Nikoline Olsdt. Chruishank, f. i Dyrøy 26.5. 1928.

Barn:

 1. Anne Mari, f. 15.10. 1949, g.m. Bjørn Viem, f. 1949.
  Barn:  Vibeke, f. 1972, Vegard, f. 1974, Anbjørn, f. 1977.
 2. Gunnar Olav, f. 12.4.1953.
 3. Bjørnar, f. 2.1.1965.