BERGSTAD GNR 19/17 (MEIERIET)

Print Friendly, PDF & Email

Husa her stod på bygslet grunn til i 1963, da tomta ble utskilt fra Balstad til John B. Hegseth. Men alt I 1914 hadde Ingebrigt Mikalsen Langseth fått skjøte av broren Haldor Langseth på meieribygninga for 1 000 kroner. Meieriet var bygd før 1900 og Gjertine Jonsdt. Slungård fra Hegra, f. 1872, var meierske her og senere Gjertrud Paulsdt. Flormo fra Hegra, f. 1880, til meie­ridrifta opphørte i 1911. Da kjøpte Christen Setsaas bygninga, men solgte til handelsmann Haldor Langseth, som altså solgte igjen til bror sin. Hele tida sia Haldor Langseth kjøpte, har det vært drevet handel her.

Brukere

1914-1923 Ingebrigt Mikalsen Langseth d.e. fra Ustigarden 38/4, f. 1884, d. 10.11.1918.

G.1909 m. Oline Mikalsdt. Punde, f. 1889, d. 26.8.1963, som var g.I m. Bardo Johnsen Hegseth.

Barn:

  1. Milda, f. 1909, g.m. Olav Arntsen Fuglem, se Fuglemsbrennan 13/2
  2. Karine, f. 1910, d. 1911.
  3. Mikal, f. 1912, G. i m. Grete Johanne Kristiansen, I m. Gun­vor Bådstrand, se Siritun 30/17 under Setsås.
  4. Karine, f. 1914, g.m. Ole Paulsen Moen, se Tømratun 30/44 under Setsås.
  5. Magne, f. 30.8.1916, d. 6.11.1967, g.1942 m. Martha Røyse, f. på Hamar 1921, bodde i Nordre Land. Barn: Jan, f. 1947, Reidun, f. 1950, Elisabeth, f. 1954.
  6. Inga Ovedie, f. 14.4.1918, g.1947 m. Arle Moe fra Rørvik,

f.1917, død ved kjøreulykke 1960, bodde i Trondheim. Barn: Inger, f. 1948, Brit, f. 1951.

1924-1963 Oline Mikalsdt. Langseth, enke etter Ingebrigt Mi­kalsen Langseth.

G.I 1924 m. Bardo Johnsen Hegseth fra gnr. 144/8 i Flora, f. 1897, d. 17.6.1969.

Barn:

  1. Ingeborg, f. 1.1.1923, g.m. John Arnesen Bjerkan fra Hemne f. 1924, bor i Malvik.
  2. Olga, f. 19.11.1924, d. 1977, g.m. Edvind Andorsen Kvernengen fra Ringsaker, f. 1929, bodde på Mesnali. Barn: Tor Kristian, f. 1963, Anne, f. 1965.
  3. Jenny, f. 1926, g.m. Per Antonsen Moen, Moodden 27/9.
  4. John, f. 1928, tok over eiendommen.

1964-       John Bardoaen Hegseth, f. 17.1.1928. G.m. Anbjørg Alfredsdt. Hammerhaug fra Uggelberg 52/6 på Uglan, f. 20.11.1934. Barn: Turid, f. 26.8.1957.