BALSTADJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Balstadjardet lå i søraustre hjørnet på garden, imot Sandvik. Husa lå litt vest for der meieriet senere ble bygd. Etter bygselbrevet til Ola Eriksen i 1808, var det 12 1/2 mæling jord på Jardet. I 1875 hadde husmannsfolket 2 kyr, 1 ungnaut og 8 sauer, sådde  1/2 t. blandkorn og 1 t. havre og satte 3 t. poteter. Tredje generasjonen her, Ola Eriksen og kona Berit Jonsdt., reiste til Amerika og to år før han døde, skjøtet Er­ik Olsen over hus og eiendeler ellers til nesteldste Arnt for 100 spd., men det bar samme vegen med ham som med den eldste. Enka Goro Arnsdt. ble boende i husa til hun døde. Da ble Jardet lagt ned som bustad.

Brukere

1808-1837 Ola Eriksen d.y. fra Balstad, f. 1782, d. 1862. G. 1806 m. Ingeborg Svensdt. fra Nordigarden Velve, f. 1783, d. 1851.
Barn:

 1. Erik, f. 1806, tok over plassen.
 2. Berit, f. 1811, g.m. Erik Haldorsen Svinås, se Svinåsplassen.
  1. Tomas, f. 1814, g.m. Marit Jonsdt. Hoemsbakken og kom dit.
 3. Jon, f. 1818, g.m. Kirsti Persdt. Rolsetbjørgen og kom dit.
  1. Sven, f. 1827, g.m. Marit Estensdt. Engan, se Nordigarden Sandvik.

1838-1898 Erik Olsen, f. 1806, d. 1871. G. 1828 m. Goro Arnsdt.

Nervik fra Framigarden, f. 1808, d. 1898.

Barn:

 1. Ola, f. 1828, d. 1920, g. 1858 m. Berit Jonsdt. Evjemoen fra Stor-Evja, f. 1820, d. 1902, reiste til Amerika i 1866, sammen med bror hennes, bodde i Minnesota. Barn: I Karl, f. 1854, d. 1921 (mor: Kari Sjurdsdt. Setsåsodden, død på barselsseng 1854, 27 år), følgte faren til Amerika, bodde i Minne­sota, G. i 1878 m. Oline M. Olsen, f. i Norge, d. 1884, g. I 1885 m. Gina Rebecka Weiby, f. i Minnesota 1863, d. 1928. (Barn: Clara Mathilde, f. 1882, Henry Oscar, f. 1886, Manda Charlotte, f. 1887, Edward Cornelius, f. 1889, Carl, f. 1892, Rudolph Gerhard, f. 1897, Marwin Oliwer, f. 1906.) I. Dødfødt jente i 1865.
 2. Gunhild, f. 1832, g.m. Ola Persen Fuglemsbrennan, se Skreddarhaugen under Grøtem.
 3. Arn, f. 1834, g. 1872 m. Goro Bersvensdt. Høyby, f. 1840, d. 1903, reiste til Amerika, bodde i Minnesota. Barn: Anders, f. 1871, Guru, f. 1877, død ung.
 4. Ingeborg, f. 1838, g.m. Ola Olsen Setsåsberget, se Bakk­haugen under Punde.
 5. Jon, f. 1841, d. 1866.
 6. Guru, f. 1844, død ugift 19    , bodde her på plassen til at mora døde, fikk i 1904 satt opp ei stue på Sandvik. Stua ble arvet av brorsønnen Johan Michalsen som flyttet den til Balstad – Bergheim 19/10 – og brukte den til feriested. Guru hadde et dødfødt barn i 1879 med Pål Pålsen Garberg.
 7. Mikal, f. 1847, g.m. Anna Rebekka Augustsdt. Revdal, se Balstadmoan.
 8. Gunnar, f. 1852, d. 1885, reiste til Amerika i 1873, men kom tilbake, brennevinshandler i Trondheim, g.m. Martine Mortensdt. Ydsti fra Stjørdalen.
 9. Ingebrigt, f. 1855, sinnssjuk, druknet på Selbusjøen 10.8. 1886.