BALSTADDALEN

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen oppe i Balstaddalen – Dalplassen – som den ble kalt – ble lagt øde da familien her i 1868 flyttet til Skjelstadmarka.

Brukere

1832-1860 Ola Eriksen, f. 1798, d. 1856, var sønnen til Ingeborg Sjurdsdt. Eidem, Brennan (se der) og Erik Olsen Markåen, og var oppfostret på Gullset, men kom senere til Sandvik som dreng, der han traff Marit. G. 1826 m. Marit Jonsdt. fra Stormyråsen på Hårstad, f. 1795, d. 1876, datter til Jon Mann og oppfostret hos slekta si på Sandvik. Familien losjerte på Bal­stadmoan før den flyttet hit.

Barn:

 1. Ola, f. 1820, død som barn?
 2. Erik, f. 1826, flyttet til Roan i 1842, g.m. Gjertine Olsdt. fra Trondheim.
 3. Brynhild, f. 1828, død ugift 1859.
 4. og
 5. Ingeborg, tvilling (den andre dødfødt), f. 1832, bodde heime, død ugift på Hovslia 19 . Barn: I. Anne, f. 1855 (far: Endre Anderssen Berg fra Soknedalen, f. 1832, flyttet til Sverige), reiste til Amerika i 1887. I. Ola, f. 1863, d. 1959, (far: Ola Jonsen Velve, Nordigarden) G. i i Skaun 1883 m. Marit Jonsdt. Skauge, Smedplassen, f. 1860, og flyttet dit. Skilt og g.I 1892 m. Marit Jonsdt. Støresmo, Kamben, fra Støren, f. 1856, d. 1932, flyttet til Lørenskog og skiftet navn til Edvard og Mette. Barn:  Anne, f. 1883, Ingeborg, f. 1889, Iver, f. 1892, Martin, f. 1895, Olga, f. 1899, d. 1916, Eline, f. 1901, d. 1919. III. Bernhard, f. 1870 (far: Ola Jonsen Torp fra Malvik, dreng på Setsås), oppfostret på Stamnes, reiste til Quebec i Canada i 1892. IV. Marit, f. 1872 (far: Ola Jonsen Torp), oppfostret på Stamnes, bodde senere på Hovslia. (Barn: Ingvald, f. 26.8. 1902 (far: Ole Pålsen Berge), se Stigen 67/24 under Nesta.)
 6. Jon, f. 1835, tok over plassen.

1861-1865 Jon Olsen, f. 1835. G. i 1865 m. Berit Henningsdt. Gresli fra Tydalen, f. 1836, d. ca. 1866. G. I i Hegra 1868 m. Ka­roline Persdt. Morset, Avlsgardshaugen, fra Hegra, f. 1841.

Jon tok med seg sønnen Bernhard og flyttet til Skjelstadmarka i Hegra i 1868, der han og Karoline bodde på en husmanns­plass på Kartum, men reiste senere til Amerika.

Barn:

 1. Peder, f. 1861 (mor: Gjertrud Persdt. Pundsåsan), g.m. Anne Einarsdt. Stamnes, se Grubba 143/8 på Slindan.
 2. Bernhard, f. i 1. ekteskap 1865, d. 1918, skomakermester, G. i Bakke i Trondheim 1897 m. Karen Marie Olsdt. Brun­stad fra Sykkylven på Sunnmøre, f. 1871, d. 1941, begge døvstumme, bodde i Trondheim. Barn: Birger, f. 1899, Alfhild, f. 1905.
 3. Ola, f. 1869, død som spedbarn.
 4. Johan Petter, f. 1871.
 5. Mette, f. 1873.
 6. Ole, f. 1875.
 7. Martin, f. 1879.
 8. Bergitte, f. 1881.
 9. Kristine, f. 1884.
 10. Petter Olaf. f. 1886, d. 1888.
 11. Johan.