SANDVIK VESTRE GNR 20/1 (NORDIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Da tjueåringen Jon Olsen Sandvik i 1736 døde, tok søskenbar­net Ola Jonsen d.y. over denne halvparten av Nordigarden og 3 marklag i Amdal, til sammen 18 marklag sjøleier jord. Hvert av de to Nordigardsbruka var på 1 øre 15 marklag. Ola fikk skjøte på sjøleierjorda av medarvingene sine under buoppgjøret etter Jon Olsen. Slik som broren Stor-Ola, som tok over Ustpå-Jardet, ga han 50 rdr. for sjøleierjorda og satte den i pant til Stie Tonsberg Schøller, som eide en landskyldpart i bruket.

I 1762 døde Litl-Ola Sandvik. Han og Kari Olsdt. var barnlau­se og hun og brorsønnen hans, Jon Olsen på Ustpå-Jardet, ar­vet hver sin halvpart av boet. Han tok over gardsdrifta og drev også ei tid hele Nordigarden under ett, både bruket her og Ustpå-Jardet. Etter ei brukertid på førtitre år ga Jon sønnen Mikkel skjøte, men Jon og kona Ingrid Olsdt. fikk i stand en brukskontrakt, slik at de fortsatt kunne få drive. Ingrid var en­nå ikke femti år, og trolig drev de helt til Jon døde i 1818 og hun fikk kår av stesønnen Mikkel.

Mikkel Jonsen og Johanna Kristensdt. dro på seg stor gjeld. Mest lånte de av Trondheimskjøpmannen Hans Brun, som fikk pant i bruket. De må ha vært virksomme folk. I 1828 kjøpte de Yter-Såsen og lånte 900 spd. i Norges Bank for å klare dette. Både Nordigarden Sandvik og Yter-Såsen ble pantsatt med an­dre prioritet. Jon Mikkelsen, som tok over Nordigarden etter dem, gikk fra. Alt i 1846 var bruket hans pantsatt med tredje prioritet. Jon og Kari Ingebriktsdt. hang like vel med i tjue år, men da måtte de forlate Sandvik. Men Yter-Såsen ble i slekta. Husmannen i Nuttudalen kjøpte eiendommen som Nordigardsbruka eide der. Han delte den mellom sønnene si­ne, slik at Ola Persen, som satte seg ned som husmann på Sponnesset utom Nuttudalen, tok over det som hadde hørt det­te Nordigardsbruket til. Det var utskilt under navnet Sandviksstykket 20/24 og det ble i 1866 vurdert til sju lasseng slått. Det kunne vinterfø ei ku. Da Jon Mikkelsen måtte gi seg på gardsdrifta, kom Ola Persen Sponnesset hit og tok over. Det er uklart om han var eier av bruket, men iallfall ble Sandviksstykket igjen slått sammen med Nordigarden. Ola og kona Ma­rit Hansdt. kjøpte gardsbruk på Langstein og flyttet dit, og i 1872 kom Sven Olsen hit til Nordigarden.

Husmannssønnen Sven Olsen kom først til Nordigarden som gjetergutt og ble senere husmann på Sandviksåsen. Der satt familien svært trangt i det og et hardtak måtte det være å kla­re å kjøpe Sandvik. Sven og Marit Estensdt. klarte dette og i dag er bruket i fjerde generasjonen.

I 1866 var det 50 mål dyrkajord – «vandsyg og vandrevet» – og 63 mål england på Nordigarden. Dette var slutten på brukertida til Jon Mikkelsen. Høyavlinga var 50 lass. I tillegg kom for fra 20 lasseng markaslått, her det halve ble slått årlig, 1 lass fra Årsøya og 2 lass seterhøy. Den årlige kornavlinga kunne være 12 t. bygg, 55 t. havre og 90 t. poteter. Bruket skulle kunne vinterfø 2 hester, 7 naut, 22 småfe og 1 gris. Det var tre setrer, som bruket hadde sammen med Ustpå-Jardet.

I 1875 hadde Sven Olsen og Marit Estensdt. 2 hester, 4 kyr, 4 ungnaut, 17 sauer og 6 geiter, sådde  3/4 t. blandkorn, 2 t. havre og litt rotvekstfrø og satte 5 t. poteter.

I 1942 ble bruket delt mellom brødrene Sivert og Oliver Pederssønner. Sivert satt igjen på heimtuftene med 30 da dyrka­jord og omkring 550 da skog. Den produktive skogvidda er 360 da med en årlig tilvekst på 20 kbm. I alt har bruket ei vidde på omkring 1.500 da. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 10 sauer og 2 griser. Bruket har nå 40 da dyrkajord.

Fra Nordigarden er utskilt: Årsøya (Sandviksenget) 20/2 i 1885 til Ola Persen Lundbekkplassen på Øver-Hårstad. (Års­øya lå i Nea, men er nå borte. Både Nordigarden og Ustigarden hadde eiendom der.) Sandvik vestre ( Haldoplassen) 20/3 i 1859 til Per Jonsen Sandviksgjerdet. Sandviksrnyra (Lang­land) 20/6 i 1895 til husmannen Haldor Olsen. Sandviksåsen (Litlåsen) 20/8 i 1941 til husmannen Gunnar Olsen. Sandheim (Stykket) 20/9 i 1942 til dattera på Nordigarden – Marit P. Julset. Sandvik nordre 20/10 i 1942 til sønnen Oliver P. Sandvik. Sandstad 20/15 i 19     til   ?

Brukere 1736 Brynhild Pålsdt., d. 1735, enke etter Ola Jonsen Sandvik d.e., og sønnen Jon Olsen, d. 1736, 20 år, se Nordigarden ovafor. 1737-1767 Ola Jonsen d.y., f. på Svinås 1717, d. 1767, var søn­nen til Jon Jonsen Sandvik som omkring 1710 flyttet til Svinås, se Nordigarden ovafor.

G.m. Kari Olsdt. Mean, f. 1716, d. 17     (levde 1767). Barnlaust ekteskap.

1768-1811 Jon Olsen fra Ustpå-Jardet Sandvik, f. 1747, d. 1818, var brorsønnen til Ola Jonsen d.y. og eneste arving etter ham under skiftet i 1767, sammen med enka Kari Olsdt. G.I 1770 m. Ingeborg Olsdt. Slind fra Jørngarden, f. 1749, død på barselseng 1786. G.I 1787 m. Ingrid Olsdt. Sandvik fra Ustigarden, f. 1765, d. 1841.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ola d.e.,  f.  1771,  g.m.  Ingeborg Pettersdt.  Grøtem,   se Oppigarden Svinås.
 2. Marit, f. 1773, g.m. Haldor Persen Grøtem, Negarden.
 3. Ingeborg, f. 1775, g.m. Haldor Torgersen Svinås, Negarden.
 4. Ragnhild, f. 1777, d. 1778.
 5. Ola d.y., f. 1779, g.I m. Soffi Kristensdt. Ner-Hoem og kom dit. I m. enke Goro Persdt. Nesttrøen.
 6. Mikkel, f. 1782, tok over bruket.
 7. Barnet som ble født i 1786 ble gravlagt sammen med mor sin.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1788, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1791, g.I m. Jon Olsen Kyllo, I m. Per Tomassen Kallar.
 3. Goro, g. 1804, g.m. Petter Nilsen Mean.
 4. Fostergutt: Nils Jonsen, f. 1772 eller 1793, konfirmert 1808, var ikke døpt her i bygda. G.m. Ingeborg Bersvensdt. Nerviknesset, Nesbakken, og kom dit.
  1812-1836 Mikkel Jonsen, f. 1782, d. 1857. G.1811 m. Johanna Kristensdt. Stor-Evjen fra Fargargarden, f. 1791, d. 1878. De flyttet til Yter-Setsås i 1837.

Barn:

 1. Kristen, f. 1812, død som spedbarn.
 2. Kristen, f. 1814, g.m. Siri Olsdt. Samstad, se Yster Setsås.
 3. Jon, f. 1816, tok over bruket.
 4. Ola, f. 1818, g.m. Ingeborg Jonsdt. Stamnes, se Punde.
 5. Ingeborg, f. 1820, d. 1822.
 6. Ingeborg, f. 1822, d. 1824.
 7. Ingeborg, f. 1824, g.I m. Per Larssen Langset, Utigarden, I m. Ingebrikt Pålsen Garberg, Størset.
 8. Mons, f. 1827, g.m. Ragnhild Andersdt. Kjelstad, f. 1828, losjerte på Alsetkleva, reiste til Amerika i 1866. Barn: Johanna, f. 1859, Mikal, f. 1862, Anders, f. 1865.
 9. Anne, f. 1830, g.m. Per Olsen Sandvik, Ustigarden.
 10. Marit, f. 1833, g.m. Nils Tomassen Bell.
 11. Johanna, f. 1836.

1837-1865 Jon Mikkelsen, f. 1816, d. 1889. G.1836 m. Karen Ingebriktsdt. Sesseng fra Nordigarden, f. 1816 d. 1895, oppfostret hos stefaren P.C. Norbye på Kvello.

De flyttet i 1871 til Ervik i Trondenes i Troms, etter å ha gått fra Sandvik. Bodde senere på Fenes i Bjarkøy i Troms.

Barn:

 1. Johanna, f. 1836, d. 1837.
 2. Ingeborg, f. 1838, g.m. Sjurd Sjurdsen Kolset, Bortigarden, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 3. Johanna, f. 1841, d. 1924, reiste til Iowa i Amerika i 1866, g.m. Ole Olsen Talhaug fra Fåberg i Gudbrandsdalen, f. 1825, d. 1907. Barn: Peder Olaus, f. 1868, Karen Petrine, f. 1871.
 4. Goro, f. 1843, g.m. Per Persen Stamneshaugen, Ysterhaugen, reiste til Amerika i 1869.
 5. Anne, f. 1847, g.m. Ola Pettersen Svinås, Oppigarden, reiste til Amerika.
 6. Dødfødt barn i 1847, tvilling.
 7. Mikal, f. 1850, d. 1916, flyttet til Trondenes i 1868, g.1877 m. Marie Elisabeth Kristiane Mathisen (Sama), f. 1856. Barn: Karl Johan, f. 1878, John Kornelius og Dankert Edvard, tvillinger, f. 1879, døde som spedbarn, Karen Fredrikke, f. 1880, d. 1892, Johanna Dorthea, f. 1882, Mathilde Bernhardine, f. 1884, Magna Marie, f. 1886, d. 1892, Job, f.1889, død som spedbarn, Job Marius, f. 1893, Karen Charlotte, f. 1895, Margit, f. 1899, d. 1925.
 8. Peder Christoffer, f. 1854, d. 1919, flyttet til Stjørdalen i 1869, senere nordover, g.1872 m. Antonette Jørgensdt. Altevik, f. 1854, d. 1916, bodde på Fenes i Bjarkøy. Barn: Karen Joakine, f. 1875, Karl Johan, f. 1877, Simen Johan, f. 1879, Kornelia Marie, f. 1881, Alfred Bernhard, f. 1883, Jørgen Martin, f. 1885, Peter, f. 1887, Gurine, f. 1890, Gunda Agne­te, f. 1891, Rikard, f. 1894, Kristine, f. 1897.
 9.  Ingebrigt, f. 1858, fulgte foreldrene nordover i 1871, G. i 1882 m. Bergitte Bernhoft, d. 1883, I m. Elisabeth Marie Martinsen, f. 1864. Barn: Anton Peder, f. 1883, Magnus Julius, f. 1892, Sigurd Andreas, f. 1894, Ingvard Emil, f. 1897, død som spedbarn.
 10. Jon, f. 1863, d. 1864.
Jon Mikkelsen og Karen Ingebriktsdt. ble de siste av den gamle familien på Sandvik. Bildet er fra omkring 1880.

Jon Mikkelsen og Karen Ingebriktsdt. ble de siste av den gamle familien på Sandvik. Bildet er fra omkring 1880.

1866-1871 Ola Persen og Marit Hansdt. se Sponnesset under Amdal – flyttet til Langstein i Stjørdalen.

1872-1888 Sven Olsen fra plassen Balstadjardet, f. 1827, d. 1905, vokste opp her på Nordigarden.

G.I 1857 m. Marit Estensdt. fra Ustistoggo Engan, f. 1828, d. 1882. G.I 1884 m. Berit Persdt, f. 1826, d. 19 , som var g.I m. Pål Persen Pundsåsan (se Ustpå-Jardet Sandvik).

Sven og Marit var husmannsfolk på Sandviksåsen før de kom her. Barn:

 1. Ingeborg, f. 1857, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1859, g.m. Ole Tomassen Hoemsbakken, se Usti­stoggo Engan.
 3. Olina, f. 1863, g.m. Haldor Persen Sandvik, se Balstadmoan.

1889-1941 Ingeborg Svensdt., f. 1857, d. 25.10.1952. G.1893 m.

Peder Persen Fossan fra plassen Dammen, f. 1867, d. 5.2.1941. Barn:

 1. Peder, f. 1893, d. 18.7.1912.
 2. Marit, f. 1895, d. 1974, g.1946 m. enkmann Sivert Torstensen Julset i Lånke.
 3. Sivert, f. 1897, tok over bruket.
 4. Gurine, f. 1900, g.1937 m. Erling Andreassen Bromset i Mal­vik, f. 1898, d. 1966. Barn: Olav Andreas, f. 1939, Ingfrid Pauline, f. 1940.
 5. Oliver, f. 1902, g.m. Helga Tomasdt. Punde, se Sandvik nordre 20/10.

1942-1971 Sivert Pedersen, f. 9.8.1897, d. 27.3.1967. G.1938 m. Marit Johnsdt. Garberg fra Garbergstrøa 33/21, f. 24.4.1903, d. 19.11.1972.
Barn:

 1. Peder, f. 1940, tok over bruket.
 2. Inger, f. 5.5.1945, g.m. Per Jarstein, f. i Orkdalen 1942. Barn: Joar, f.1969, Stig, f. 1972.

1972-        Peder Sivertsen Sandvik, f. 9.8.1940. G.m.  Grete Lorentzdt.   Øwre fra Hommelvik,  f. 4.10.1940.

Barn:

 1. Elin, f. 1961. 2. Svein, f. 1962. 3. Toril, f. 1968. 4. Per, f. 1975.