SANDHEIM GNR 20/9 (STYKKET)

Print Friendly, PDF & Email

Sofie Persdt. fra Nerbakken på Oppigarden Svinås, f. 1845, død ugift 19 , fikk i 1904 bygsel på en mæling jord fra Nordigarden Sandvik, men hadde alt før århundreskiftet bygd ei stue her. Sofie hadde to barn:

  1. Peder, f. 1870 (far: Tomas Persen Leren, Nytrøa i Lå.nke), g.1894 m. Anna Estensdt. Øysvedjan i Lånke, f. 1869. Barn: Einar, f. 1894.
  2. Jørgine, f. 1874 (far: Gunnar Håkonsen Fånes fra Frosta), d. 1905, g.1902 m. Ole Pedersen Berg, Ydstinesøra i Stjørdalen. Barn: To Peder, begge døde som spedbarn.

I 1942 ble eiendommen utskilt fra Nordigarden til dattera der, Marit Pedersdt. I 1962 ble brorsønnen hennes, Per Inge Sandvik, Sandvik nordre 20/10, eier.