SANDVIK VESTRE GNR 20/3 (HALLDOPLASSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Den gamle husmannsplassen Halldoplassen med en del jord ble alt i 1859 utskilt fra Nordigarden Sandvik. Det var Per Jon­sen Sandviksgjerdet som skulle kjøpe eiendommen av Jon Mikkelsen Sandvik. I 1866 er den oppgitt til 12 mål dyrka og 10 mål naturlig eng, alt «Myr og Sandjord». Til bruket hørte 8 lasseng markaslått og beite til 2 kyr og 6 småfe. Den årlige avlin­ga ble satt til 3 t. bygg, 10 t. havre, 10 t. poteter og 4 lass høy. Per døde før delingsforretninga ble tinglyst og bruket ble igjenkjøpt av Nordigardsfolket. I 1891 var O.I. Halset i Trond­heim eier av Halldoplassen, men solgte dette året til Nils Nilssen Flønes for 1 000 kroner.

Det er 21 da dyrkajord på bruket. Omkring 1955 var krøttera 2 kyr, 5 sauer og 4 griser. De første to husmenn vi har i brukerrekka nedafor hører kanskje ikke heime på denne plassen.

Brukere

-1748-1767 Jon Jonsen, d. 1795.
G.17 m. Marit Bersvensdt. (se Hammer), f. 1723, d. 1790.

Plassen deres er i ei kilde kalt Sandviksjardet. Familien, så nær som eldste dattera, flyttet til Isdalen på Geitastranda i 1767.
Barn :

 1. Marit, f. 1748, g.m. enkmann Jon Torgersen Klesetmoen.
 2. Bersven, f. 1750, druknet på fjorden under fiske i 1779.
 3. Kari, f. ca. 1754, d. 1810, g.1785 m. Per Olsen Geiten på Geitastranda, d. 1785, 32 år. Barn: Ola, f. 1785, bodde på Isdalen.
 4. Jon, f. ca. 1756, druknet på fjorden sammen med broren Bersven.
 5. Ola, f. 1758, g.1788 m. Ingeborg Jonsdt. Belsåshaugen fra Buvika, f. ca. 1755, d. 1822, bodde på Isdalen. Barn: Marit, f. 1789, død som spedbarn, Andi, f. 1792.
 6. Ingeborg, f. 1761, d. 1764.
 7. Ingeborg, f. 1764, d. 1816, g.1795 m. Ingebrikt Bersvensen Seter fra Geitastranda, f. 1769, d. 1850, bodde på plassen Vollabrenslan på Geitastranda. Barn: Jon, f. 1792, d. 1801, Bersven, f. 1795, Elling, f. 1798, Marit, f. 1802, d. 1808.

-1784-       Arn Persen, f. 1746, var bror til Ingeborg Sandvikstrøen, Litltrøa. G. 1782 m. Goro Jonsdt. fra Sandavika på Drag­sten, f. 1757. De flyttet ut før 1792.

Barn:

 1. Per, f. på Stamnes 1782, losjerte på Bellet i 1811.
 2. Jon, f. 1784.

-1801-        Haldor Olsen fra Ustigarden Sandvik, f. 1764.

G. I 1789 m. Ingeborg Nilsdt. fra Åsan, f. 1768, d. 1797.

G.II 1798 m. Randi Persdt. Bellet, f. 1762, som var g.I m. Hen­rik Pålsen Bellet.

Familien flyttet til Hammer, se der.

1891-1936 Nils Nilssen Flønes fra Tangtrøa på Flønes, f. 1867, d. 1.6.1948. G.1891 m. Gjertrud Olsdt. fra Trøhaugen på Sand­vik, f. 1857, d. 5.5.1955.

G.1891 m. Gjertrud Olsdt. fra Trøhaugen på Sandvik, f. 1857, d. 5.5.1955.
Barn:

 1. Nils Bernhard, f. 1892, død som spedbarn.
  1. Nikolai Egil, f. 1894, d. 1977, g. 1919 m. Gudrun Olafsdt. Westberg fra Strinda, f. 1895, d. 1979, bodde i Trondheim. Barn: Gunvor, f. 1919, Jenny, f. 1921.
 2. Ragna, f. 1896, død som spedbarn.
  1. Ragna Olive, f. 1899, g.m. Bernt Jonsen Evjen, Ustpåjardet Stor-Evja 84/4.
 3. Birger Georg, f. 1903, tok over bruket.

1937-1973 Birger Georg Nilssen Flønes, f. 1.11.1903. G.1934 m. Brynhild Olsdt. Punde fra Pundsjardet 28/6, f. 9.7.1906.

Barn:

 1. Nils, f. 23.3.1938, g.m. Aina Thomasdt. Solem fra Strinda, f. 10.3.1942, bor i Malvik. Barn: Nina Beathe, f. 1965, Arild, f. 1970.
 2. Borgar, f. 18.12.1946, g.m. Marit Andersen fra Trondheim, f. 1949, bor i Trondheim. Barn: Borgar André, f. 1973, Lars Erik, f. 1976, Frank Sindre, f. 1979.

1974-        Nils og Aina Flønes.