SANDVIKSTRØA GNR 20/11 (LITLTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Dette var en svært gammel husmannsplass, her trolig Ingeborg Pedersdt. og den andre mannen hennes, Torkjel Haldorsen, var bureisere. De senere brukerne har vært av denne fa­milien. Plassen hørte Ustpå-Jardet til, og ble utskilt fra dette bruket i 1945 til Peder Jonsen Sandvik. Da far hans i 1905 fikk bygselbrev, var det på Litltrøa, Betestrøa og Skreddartrøa. I 1875 er plassen kalt Nordijardet, merkelig nok. Husmannsfol­ket hadde den gangen 2 kyr, 2 ungnaut og 14 (!) sauer på plas­sen, og utsæden var 3/4 t. korn og 2 1/2 t. poteter.

Brukere

-1792-1802 Ingeborg Persdt, f. på Uglan 1741, d. 1813, var dat­ter til Per Jonsen og Berit Arnsdt. fra Uglan. G. I 1766 m. Mik­kel Tomassen fra Ustpå-Jardet Sandvik, f. på Flønes ca. 1739, d. 1767, sønnen til Ingeborg Mikkelsdt. Sandvik i 1. ekteskap. G.I 1770 m. Torkjel Haldorsen Håvstadgrindan, f. 1741, d. 1795, som hadde vært dreng hos søstera Kari, kone på Tåmmåsgarden Grøtem.

Det er uklart om det var Ingeborg og Mikkel som begynte på Litltrøa som husmannsfolk, eller om det var Ingeborg og Tor­kjel.

Barn, alle i 2. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1771, død som spedbarn.
 2. Mikkel, f. 1772, død som barn.
 3. Mali, f. 1773, d. 1778.
 4. Mikkel, f. 1775, død ung ?
 5. Haldor, f. 1778, død som spedbarn.
 6. Mali, f. 1782, død som spedbarn.
 7. Berit, f. 1784, tok over plassen.

1803-1817 Berit Torkjelsdt, f. 1784, d. 1817. G.1803 m. Jon Persen Balstadtrøen fra Skultrøa, f. 1778, d. 1874, som ble g.I m. Ingeborg Jonsdt.

Jon Persen var skredder og plassen ble til dels kalt Skred­dartrøa. Barn:

 1. Torkjel, f. 1803, g.m. Brynhild Jonsdt. Grøtemshaugen, Øver-Stenhaugen på Grøtem, og kom dit.
 2. Per, f. 1805, d. 1806.
 3. Ragnhild, f. 1807, g.m. Ola Olsen Kjøsnesnesset, Ol-Orsrommet.
 4. Ingeborg, f. 1811, d. 1830.
 5. Per,, f. 1815, død som spedbarn.
 6. Goro, f. 1816, g.m. Esten Andersen Kolsetmoen.

1818-1846 Jon Persen, enkmann etter Berit Torkjelsdt. Sandvikstrøen. G.I 1817 m. Ingeborg Jonsdt.  Lekvolltrøen fra Nordtrøa, f. 1789, d. 18   , som var stedatter til Lars Nordtrøen, bror til Jon her på Litltrøa.

 Barn:

 1. Jon, f. 1822, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1823, tok over plassen.
 3. Berit, f. 1827, g.m. søskenbarnet Haldor Larsen Lekvoll­trøen, Nordtrøa.

1847-1892 Per Jonsen, f. 1823, d. 1875. G.1850 m. Kari Olsdt. Setsåsodden fra Storbergsodden, f. 1818, d. 1899.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1850, død ugift 1880. Barn: Ingebrigt, f. 1870 (far: Per Gunnarsen Stamnesåsen), g.m. Berit Persdt. Grøtem, Myrmoen, se Tronsetåsan.
 2. Jon, f. 1854, tok over plassen.
 3. Ola, f. 1857, g.m. Kari Tomasdt. Flønesaunet, se Svinåstrøa.
 4. Ingeborg, f. 1858, død som spedbarn.
 5. Dødfødt barn i 1860.
 6. Ingeborg, f. 1864, d. 1868.

1893-1925 Jon Persen, f. 1854, d. 7.10.1925. G.1893 m. Ingeborg Persdt. Grøtem fra Myrmoen, f. 1873, d. 19

Barn:

 1. Kari, f. 1894, g.m. Bernhard Johansen Grøtte, se Espet 30/23 under Setsås.
 2. Gurine, f. 12.1.1899, d. 23.8.1938. Barn: Ingvar, f. 1.8.1923, tok over bruket.
 3. Petrine, f. 15.7.1900, g.1925 m. Eilif Hilmarsen Rosvold fra Stjørdalen, f. 1901, d. 1973. Barn: Jan Ingolf. f. 1925, Bjørn Magnar, f. 1927, Per Egon, f. 1929.
 4. Peder, f. 1902, tok over bruket.
 5. Petra, f. 1904, g.m. Oskar Anderssen Renå, se Bakketun 14/21 under Lekvollen.
 6. Johan Ingvald, f. 1906, g.m. Karen Gundersdt. Balstad, se Solvik 17/7 under Engan.
 7. Ingebrigt, f. 1908, g.m. Ragna Tomasdt. Høiby, se Bjerkheim 15/6 under Bellet.
 8. Ingeborg Bergitte, f. 1910, d. 1912 etter forbrenning av varmvatn.

1926-1963 Peder Jonsen Sandvik, f. 27.9.1902. G. i 1929 m. Ma­rie Johansdt. Volden fra Mostadmarka, f. 21.6.1906, d. 10.5.1933. G.I 1945 m. Kristine Bjørnsdt. Garberg fra Garbergsbakken, f. 26.12.1904, d. 15.9.1976.

Familien flyttet til Garbergsbakken 35/4.

Barn:

 1. Jenny Ingeborg, f. 22.1.1930, g.m. Olav Johnsen Solem, Bellet 15/1, bor i Meråker.
 2. Johanne, f. 21.3.1931, d. 19.12.1952.
 3. Kari, f. 29.5.1948, g.m. Arnt Gunnar Moen fra Lånke, f. 1947. Barn: Per Kristian, f. 1972, May Kristin, f. 1974.
 4. Kjell Haugan (fostersønn), f. i Trondheim 9.8.1924, g.m. Elsa Marie Røsæg fra Hommelvik, f. 1928, og bor der. Barn: Karl Ingvar, f. 1951, Kjell Erik, f. 1958.

1964- Ingvar Karlsen Sandvik, f. 1.8.1923, søstersønnen til Peder J. Sandvik. G.m. Anne Petrine Pedersdt. Evjen fra Nordigarden Evjardet, f. 22.5.1928.