TRØHAUGEN

Print Friendly, PDF & Email

Foreldra til bureiseren her gikk fra Balstad og havnet på Ereksrommet oppe mot Sandviksmarka, aust for Bønnhidalen. I mellom disse plassene satte Ola og Ragnhild seg ned, på Trøhaugen eller O.L.-Ereksrommet som plassen ble kalt. Det var folksamt her oppe ei tid, men Trøhaugen ble heller ingen lang­varig bustad. Like vel vil vi plassere disse flyttfuglene her. I 1875 er plassen kalt Sandvikstrøa eller Haugen. Nordigarden hadde hatt inngjerdte trøer her, som husmannsfolket bygde på og dyrket opp. På Trøhaugen var det i 1875 1 ku, 1 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter og en utsæd på 1 åtting bygg, 1 kvarter havre og 1 t. poteter.

Brukere

1860 -1878 Ola Eriksen fra Balstad, f. 1830, d. 1897, skulle ha hatt Balstad, men familien gikk ifra. Han losjerte på Nordigar­den Sandvik og var med faren og ryddet Ereksrommet, og drev ellers som gråstensmurer. G.1854 m. Ragnhild Persdt. fra Nerbakken på Svinås, f. 1831, d. 1924.

Hit til Trøhaugen kom familien fra Spilset på Fossan og flyt­tet herifra til Balstadtrøa.

Barn:

  1. Erik, f. 1854, d. 1929, flyttet til Stjørdalen i 1869, reiste til Amerika i 1874, g.I m. Maria Mikalsdt. Nyhus, f. på Hade­land, I 1895 m. enke Hilda Jonsdt. Swan, f. Uglemssanden 1865, d. 1947, bodde i Iowa, under navnet Leiran som Erik tok etter å ha tjent på Leren i Lånke. Barn: Gurine, g.m. Kristian Olsen Brandslett i Hommelvik. Michal, f. 1880, Ole, f. 1881, Leonard, f. 1883, Jon Selmer, f. 1884, Martin, f. 1888, Hanna, Henry, Emma, Mathilde, f. 1896, Emmert, f. 1899, Selina, f. 1902, Freda, f. 1905.
  2. Gjertrud, f. 1857, g.m. Nils Nilssen Flønes, se Haldoplassen under Sandvik.
  3. Peder, f. 1859, d. 1944, g.m. Karen Olsdt. Selvnes, f. 1861, d. 1946, bodde på Selva i Agdenes. Barn: Petter Karolius, f. 1880, Olga, Ole Gotfred, Ove Marselius, Sigfrid, f. 1892, Magda Charlotte, f. 1897, Agly Marie, f. 1901, Rolf Parelius, f. 1904.
  4. Sidsel, f. 1862, d. 1951, g.m. Anders Bratsberg fra Strinda, f. 1861, d. 1945, bodde i Trondheim.
  5. Anders, f. 1864, d. 1925, g.1899 m. Marit Olsdt. Lernes fra Hemne, f. 1867, d. 1959, reiste til Amerika i 1903, bodde i Minnesota,   etter   at   Anders   døde,   flyttet   familien   til Tacoma. Barn: Johanne, f. 1899, Ottar, f. 1901, Einar, f. 1903, Ragnhild, f. 1905, d. 1921.
  6. Ragnhild, f. 1867, g.m. Gunnar Tomassen Bellåsen.
  7. Arnt, f. 1870, g.m. Kirsti Olsdt. Uthus, se Balstadtrøa (Skogly 19/7).
  8. Ole, f. 1873, d. 1966, reiste til Amerika i 1896, kom igjen i 1902 og giftet seg med Ingeborg Olsdt. Uthus, f. 1883, d. 1966, og reiste til Amerika igjen og bodde i Minnesota.