USTPÅ-JARDET SANDVIK 20/5

Print Friendly, PDF & Email

Like etter at Ola Jonsen d.y. og Gjertrud Persdt. Mean giftet seg, tok de over denne halvparten av Nordigarden. Da Ola i 1742 døde, ble bruket solgt på auksjon, og kjøper var brorsøn­nen Ola Jonsen d.e. Han var bror til Litl-Ola på andre Nordigardsbruket. Ola ga 50 rdr. for de 19 1/2 marklag sjøleierjord her, medreknet parten i Amdal. Familien til Ola Jonsen d.y.- Gjertrud og barna – måtte ut fra Sandvik etter dette. Hun og dattera Marit kom omsider til en plass på Engan.

Det var mange Ola og Jon på Nordigarden. Den første her på UstpåJardet var Litl-Ola Jonsen. Den neste var Stor-Ola Jon­sen, mens broren Litl-Ola Jonsen satt med andre Nordigardsbruket. Det var Litl-Ola og Stor-Ola Jonssønner i to generasjo­ner på rad her på Sandvik! I første generasjonen tok Stor-Ola over Nordigarden, mens Litl-Ola satt her på Jardet, men i neste generasjon ble det omvendt: Stor-Ola kom hit, mens Litl-Ola hadde Nordigarden. Denne Litl-Ola var barnlaus, og jorddrengen Ustpå-Jardet tok over der og lot halvbroren Per Tomassen ta over her. Denne karen flyttet til Strinda og en ny Ola Jonsen kom hit, brorsønnen Stor-Ola på Nordigarden. Han hadde sjølsagt en bror – Litl-Ola. Han kom som ungdom til Svinås, men om noen år byttet Stor-Ola og Litl-Ola bruk, slik at Stor-Ola her på Ustpå-Jardet flyttet til Oppigarden Svinås, mens Litl-Ola og kona Soffi fra Ner-Hoem flyttet hit! De satt lenge med bruket her, men bodde på Ner-Hoem og drev jorda her på Sandvik som avlsbruk.

Det er visstnok slik at fra 1783, da Per Tomassen og kona Sessil Jonsdt. flyttet ut og til at Stor-Ola i 1796 ble gift, ble Ustpå-Jardet drevet sammen med Nordigarden. Det var Jon Olsen og kona Ingrid Olsdt. som da stod for drifta. Perioden 1783-1847 var ei nokså urolig tid på bruket. Tildels lå det som avlsbruk. Den ble avsluttet med at Jon Olsen under store økonomiske problemer, druknet under tømmerfløting i Namdalen. Dermed var gamle Nordigardsfolket borte her, men forholda ble fort­satt ustabile.

Sakfører J.C. Grabows arvinger solgte bruket i 1880 til brø­drene Jon og Ola Jonssønner Sandviksgjerdet for 3 600 kroner. Da Ola i 1903 døde, ble broren eneeier.

I 1866 var det 81 mål dyrkajord på Ustpå-Jardet og 40 mål na­turlig enG. i markaslåtten var det 24 lasseng, her det ble slått en halvpart hvert år, mens den andre kvilte. På Årsøya i Neaosen var det 1 lass høy og på setervollene 2 lass. Ute i Amdal kunne det årlig bli foret 6 lass. Den årlige avlinga på bruket ble satt til 9 t. bygg, 55 t. havre, 80 t. poteter og 54 lass høy på inn­marka. Krøttertallet skulle være 2 hester, 10 naut, 22 småfe og 1 gris. I 1875 hadde brødrene Jon og Ola Jonssønner 2 hester, 1 okse, 5 kyr, 5 ungnaut, 25 sauer og 2 griser på bruket, sådde 1 t. bygg, 2 t. havre, 1/8 t. havre til grønfor, 1/8 t. erter, satte 4 t. poteter og sådde 1/16 mål rotvekstfrø. Brødrene drev bruket sammen med tre tauser.

Omkring 1955 var dyrkajorda 50 da og krøttera 2 hester, 4 kyr, 5 ungnaut, 6 sauer og 2 griser. Det er nå 70 da dyrkajord og 615 da produktiv skog her. I tillegg kommer Garbergsskogen 33/11 med 201 da produktivt areal. Til sammen gir skogen en årlig tilvekst på 44 kbm.

Fra Ustpå-Jardet er utskilt: Litltrøa 20/11 i 1945 til Peder J. Sandvik. Nea 20/12 i 1948 til Trondheims E.verk. Strandstad 20/13 og Vestersand 20/14 i 1959 til Marit og Karin J. Sandvik.

Brukere

1712-1742 Ola Jonsen d.y., f. ca. 1691, d. 1742. G.1726 m. Gjert­rud Persdt. Mean, f. ca. 1698, død på Kjerringplasen på Engan 1772.

De tok over denne halvparten av heimbruket hans.
Barn:

 1. Jon, f. 1726, levde i 1742.
 2. Anne, f. 1729, levde i 1742.
 3. Ola, f. 1732, d. 1764.
 4. Per, f. 1735, d. ca. 1739.
 5. Marit, f. 1737, g.m. Ola Jonsen Engan, se Kjerringplassen under Engan.

1743-1762 Ola Jonsen d.e., f. på Svinås 1714, d. 1762, var søn­nen til Jon Jonsen Sandvik som flyttet til Svinås, se Nordigarden ovafor.

G.1744 m. Ingeborg Mikkelsdt. Flønes, f. på Renå 1708, d. 1782, som var g.I m. Tomas Persen Flønes, og hadde med ham søn­nen Per som tok over her og Mikkel som ble husmann på Litl­trøa, plass under bruket.
Barn:

 1. Jon, f. 1747, g.I m. Ingeborg Olsdt. Slind, I m. Ingrid Olsdt. Sandvik, se Nordigarden Sandvik.
 2. Marit, f. 1751, død som spedbarn.

1763-1783 Per Tomassen, f. på Flønes 1736, var altså sønnen til Ingeborg Mikkelsdt., kona her.

G.I m. Ingeborg Jonsdt. Bøsset d.y. fra Nordigarden (se Nor­digarden Kleset), f. 1730, d. 1773, søster til Ingeborg Bellet.

G.I 1773 m. Sessil Jonsdt. Alset, f. på Utistoggo Engan 1740, som var g.I m. Pål Olsen Alset.

Familien flyttet til Moen ved Jonsvatnet. Barn i 1. ekteskap:

 1. Dødfødt gutt i 1761.
 2. Mali, f. 1762, d. 1779.
 3. Tomas, f. 1765, (d.1786 ?).
 4. Jon, f. 1770.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Pål, f. 1775, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1777.
 3. Ingeborg, f. 1780, d. 1783.

1796-1804 Ola Jonsen d, e fra Nordigarden Sandvik og kona In­geborg Pettersdt. byttet bruk med Litl-Ola, bror hans, og flyt­tet til Oppigarden Svinås, se der.

1805-1831 Ola Jonsen d.y. og Soffi Kristensdt. byttet bruk med Stor-Ola, bror hans, og kona, men flyttet til heimbruket hennes på Ner-Hoem og drev for det meste Ustpå-Jardet som avlsbruk.

1832-1847 Jon Olsen fra Ner-Hoem, f. 1803, druknet i Namsen under tømmerfløting 1852. G.1829 m. Soffi Persdt. Mølnhus, f. 1807, død på Røssetmoan 1884.

De tok over etter foreldra hans og bosatte seg her på avlsbruket, men gikk i fra, og Soffi flyttet heim til Mølnhus med bar­na.

Barn:

 1. Ola, f. 1830, g.1867 m. Ingeborg Olsdt. Nerviksekren, f. 1840, bodde ei tid på Mosletta, reiste til Amerika i 1884. Barn: Sofie, f. 1862, Gjertrud, f. 1867, Jon, f. 1871, Anne, f. 1876, g.m. Iver Torgersen Havdalsbakken fra Melhus, f. 1867, bodde i Minnesota.
 2. Per, f. 1832, g.m. Helke Andersdt. Hårstadåsen, se Røsset­moan.
 3. Kristen, f. 1835, g.m. Berit Haldorsdt. Sjurdsøyen, se Ustistoggo Kolsetmoen (Nordli).
 4. Jon d.e., f. 1838, g.1873 m. Ragnhild Persdt. Kyllovollan, Ustvollan, og kom dit.
 5. Jon d.y., f. 1842, flyttet til Nordland, død ugift.
 6. Kari, f. 1846, død ugift på Røssetmoan 1884.

1848-1864 Pål Persen fra Pundsåsan, f. 1821, d. 1877. G. 1849 m. Berit Persdt. fra Heggset i Flora, f. 1826, død hos sønnen på Moen 19   , som var g.I m. Sven Olsen Sandvik, Nordigarden.

Familien losjerte her noen år etter at bruket ble solgt. Åskarene, både hesthandleren Pål og brødrene Stor-Ola og Litl-Ola, drev med leiekjøring.

Barn:

 1. Per, f. 1849, g.m. Mali Nilsdt. Gullset, se Moen.
 2. Berit, f. 1854, g.m. Ola Olsen Pundsgjerdet, se Yster Motrøa.

1865- Fra da Pål solgte til sakfører J.C. Grabow, var det noen år ingen fastboende driver.

1873-1938 Jon Jonsen fra plassen Yster-Jardet på Ustigarden Sandvik, f. 1840, d. 17.11.1925, hadde heimplassen før han kjøp­te bruket her sammen med broren Ola, som også flyttet hit. Jon var både smed og snekker.

G.1888 m. Johanna Olsdt. Stamneskamen, f. 1867, d. 3.7.1957. Barn:

 1. John, f. 1888, d. 5.7.1929, g. 1920 m. Hansine Kristine Olsen fra Dragland i Tjeldsund i Nordland, f. 1890, d. 12.6.1974.
  Barn: Trygve, f. 1921, g.m. Rigmor Tangstad fra Strinda, f. 1918, d. 1971, bor i Stocholm, Bergljot, f. 1923, John Tomas, f. 1927, g.m. Irene Lien fra Grane i Nordland, f. 1932.
 2. Olaus, f. 1890, g.m. Karen Arnsdt. Fuglem, se Bergtun 64/53 under Øver-Hårstad.
 3. Brynhild, f. 1892, d. 16.5.1920.
 4. Peder, f. 1894, tok over bruket.
 5. Johan, f. 1896, død som spedbarn.
 6. Johan, f. 1898, g.m. Kari Olsdt. Stamnes, se Ysterjardet 21/5 under Ustigarden Sandvik.
 7. Reidar, f. 1900, g.m. Olga Pedersdt. Solem, se Tåmmåsgarden Grøtem 11/1.
 8. Jørgine, f. 1902, g.m. Ole Pedersen Moen, Mo-odden 27/9.
 9. Ragna, f. 1906, g.m. Ole Estensen Slind, Nygarden Solem 4/10.

1939-1957 Peder Jonsen, f. 3.12.1894, død ugift 8.5.1977.

1958-        John Johansen Sandvik fra Sandviksjardet 21/5, f. 28.5.1928, er brorsønnen til Peder Johnsen Sandvik. G.m.    Jorunn   Torsteinsdt.    Hallien   fra   Mostadmarka,   f. 11.1.1934. Barn: Jostein, f. 1956. Marit, f. 1958, Karin, f. 1965. Janne, f. 1969.