NYJARDET GNR 21/7

Print Friendly, PDF & Email

Dette bruket, ca. 65 da, ble utskilt fra Ustigarden Sandvik i 1937 til sønnen der, Paul Bardo Pedersen Sandvik, f. 4.3.1904. Det ble bygd her året etter. I 1973 ble bruket overtatt av Ole P. Sandvik.