SANDVIKSGJERDET GNR 21/2 (YTERJARDET)

Print Friendly, PDF & Email

Yterjardet var nærmest kårbruk, men i 1858 fikk Ola Persen bygselbrev på jorda her på vanlige husmannsvilkår. Sønnen Petter Olsen fikk den utskilt fra Ustigarden i 1897 og skjøte for 1 000 kroner.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 3 ungnaut, 11 sauer og 2 geiter i fjøset på Yterjardet. Utsæden var 1 kvarter blandkorn, 1 åtting bygg. 5 åttinger havre og 2 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 22 da og krøttera 3 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer og 2 griser. Det er nå 40 da dyrkajord her.

Brukere

1858 Ingeborg Haldorsdt., d. 1858, og Per Anderssen, d. 1877, se Ustigarden Sandvik.

1859-1896 Ola Persen, f. 1840, d. 2.1. 1913, tok over plassen et­ter foreldra. G. 1865 m. Brynhild Persdt. Pundshaugen fra Kalvhushaugen, f. 1839, d. 18.12. 1915.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1863, død ugift 26.12. 1922, tjente lenge i Hallia i Mostadmarka. Barn: Olaf. f. 1889 (far: Ingebrikt Jonsen Uglem, Holet), reiste til Amerika, død ugift. Gurine, f. 1898, død ugift 11.11.1920 (far: Anders Jonsen Lekvolltrøen).
 2. Ingeborg, f. 1867, død ugift 13.9. 1912.
 3. Peder, f. 1870, reiste til Amerika i 1891, bodde i Minnesota, død ugift.
 4. Petter, f. 1873, tok over bruket.
 5. Haldor, f. 1877, g.m. Berit Kristiansdt. Lindset, se Setsåsbakkan 30/5.
 6. Ole, f. 1882, reiste til Amerika, død ugift 17.12. 1909.

1897-1942 Petter Olsen, f. 1873, d. 26.1. 1913. G. 1905 m. Anne Haldorsdt. Hammer, f. 1873, d. 27.10.1970.

Barn:

 1. Borghild, f. 2.12.1905, død ugift 16.1. 1968.
 2. Ragna, f. 19.10.1907, død ugift 30.7.1948.
 3. Ole, f. 1909, tok over bruket.
 4. Helga, f. 21.9.1911, g.m. Tomas Olsen Solem, Spillerbakken på Strinda, f. 1911. Barn: Per, f. 1933, Astrid, f. 1937, g.m. Arnt Ingebrigtsen Nykkelmo, Brennli 57/2, Aina, f. 1942, g.m. Nils Birgersen Flønes, Sandvik vestre 20/3.

1943-1979   Ole   Pettersen   Sandviksgjerdet,   f.   6.9.1909,   d. 10.7.1979. G. 1943 m. Inga Jørgine Olufsdt. Nilsdal fra Hommel­vik, f. 26.9. 1914.

Barn:

 1. Per Arne, f. 1942, tok over bruket.
 2. Sven Olav, f. 29.9. 1943, g.m. Gunvor Kristine Thomasdt. Stubbetrø 89/4, f. 19.7. 1950. Barn: Olav, f. 1972, Trond, f. 1974.
 3. Ranveig, f. 4.11.1953, g.m. Odd Hiller fra Namsos, f. 1953.

1980-        Per Arne Olsen Sandvik, f. 17.5.1942. G.m. Kari Johansdt. Gjerde fra Knausen 30/46 under Setsås, f. 22.4.1949. Barn: Ingrid, f. 1971, Sonja, f. 1974.