SANDVIKSTRØA

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen, Trøplassen oppe i lia nordaust for gårdshusa, hørte Ustigarden til. Husmannsfolket hadde lite jord blir det opplyst i folketellinga 1801, men Jon Tomassen drev som båt­bygger. Han er kalt «nyerydder» og han og Goro var nok burei­sere her. Da de var borte, fikk sønnen på Ustigarden – Tomas Persen – bygsle plassen, men han og Marit Olsdt. busatte seg visstnok ikke her.

Brukere

-1801-1822 Jon Tomassen fra Hammer, f. 1764, f. 1819, kom til Grøtem som dreng. G. 1796 m. Goro Ingebriktsdt. fra Renå, f. på Overvik (Haugen) 1767, d. 1822, søster til Kari Belljardet.

Barn:

  1. Marit, f. på Grøtem 1796, g.m. Anders Halvardsen Setsåshaugen, Gunhildhaugen.
  2. Tomas, f. 1798, d. 1800.
  3. Ingeborg, f. 1799, d. 1801.
  4. Ingebrikt, f. 1801, død som spedbarn
  5. Ingeborg, f. 1803, g.m. Bersven Eriksen Solemshagen, se Oksvollen under Amdal.
  6. Tomas, f. 1807, flyttet til Mostadmarka i 1826, g. der 1830 m. Kari Olsdt. Vollen, f. 1800, bodde på Vullum i Malvik.