STORHAUGEN GNR 22/2

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Storhaugen ble utskilt fra Oppigarden Svinås hausten 1904 og solgt til husmannen Gunder Persen for 1000 kroner. Dette var høgste bustaden på Svinås, opp imot mark og kjøl-lende. Det var Litl-Ola, sønnen på Negarden, som i 1849 fikk bygselbrev på plassjorda imot m.a. å svare 6 rdr. 12 skl. i førstebygsel. Det var svært fattigslig hos bureiserne. I 1875 hadde Ola og Siri ei ku, men den hørte fattigvesenet til. El­lers hadde de fem sauer og sådde 3 åttinger korn og satte ei tynne poteter. Gunder P. Svendsås solgte bruket i 1925 til lek­tor Müller fra Trondheim og det ble slutt på fast busetting her.

Brukere

1851-1896 Ola Haldorsen d.y. fra Negarden Svinås, f. 1819, d. 18     (levde 1875). G. 1850 m. Siri Persdt. fra Øybakken på Mo­en, f. 1827, d. 1896.

Barn:

  1. Per, f. 1849, død ung?
  2. Ingeborg, tvilling, f. 1849, død ung?
  3. Haldor, f. 1852, flyttet til Strinda i 1868, g.m. Anne Persdt. Foldvoll fra Mostadmarka, f. 1855.
  4. Peder, f. 1857, d. 1902, reiste til Amerika i 1882, g. 1883 m. Sigrid Olsdt. Grøtem, Enarhaugen, f. 1862, som kom til Amerika i 1882, bodde i Minnesota. Barn: Signe, f. 1889, Edna, f. 1891, Obert, f. 1892, d. 1911. Hilda, f. 1895, Palma, f. 1898, Inga, f. 1900, d. 1919.
  5. Ingeborg, f. 1861, d. 1910, reiste til Amerika g.m. Gunder Bersvensen Samstad, Nordigarden.
  6. Ola, f. 1863, åndssvak, d. 1892.
  7. Jon, f. 1866, d. 1893.

1897-1924 Gunder Persen Svendsås fra Øveråsen på Stamnes, f. 1875, d. 13.11.1962. G. 1896 m. Oline Persdt. fra Øver Mobakken, f. 1870, d. 9.4. 1945. Familien flyttet til Fosslia 24/6. Barn: Peder, f. 1905, g.m. Marie Einarsdt. Flønes, se Sjøgløtt 30/49 under Setsås.

Fosterbarn:

  1. Marit Grøtte, f. 1893, g.m. Ole Anderssen Sandvik, se Tømmerli 30/34 under Setsås.
  2. Hilmar Leonard Johansen, f. 11.1. 1900, d. 1971, g. 1922 m. Kari Paulsdt. Sundal fra Strinda, f. 1901 (datter til Paul Paulsen, se Bellet), bodde på Ranheim. Barn: Paul Erling, f. 1922, Kjellrun, f. 1926, Hjørdis, f. 1928.
  3. Halvard Eide, f. 1919, g.m. Johanna Johansdt. Sandvik, se Fosslia 24/6.