DALHAUG GNR 24/2 (PLASSHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Plasshaugen lå på jord som ble utskilt fra Oppigarden Svinås og lagt til Fossan. Da husmannen Renold Pålsen i 1904 kjøpte jorda her, fikk bruket navnet Dalhaug. Han fikk skjøte fra Iver Chr. Lund for 1 300 kroner.

I 1875 hadde plassfolket 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 2 geiter, sådde 1 åtting bygg og  1/2 t. havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 26 da og krøttera 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris. Dyrkajorda er nå 34 da.

Brukere

1852-1890 Pål Olsen d.y. fra Punde, f. 1815, d. 10.10.1904. G.1848 m. Anne Pålsdt. fra Metrøa, f. 1828, d. 21.8. 1908. De tjente begge på Sandvik før de giftet seg.

Barn:

  1. Ola, d.e., f. 1848, g.m. Kari Evensdt. Kjøsnes, Bårdgardsjardet, og kom dit.
  2. Paul, f. 1851, g.m. Ragnhild Einarsdt. Stamnes, Utistoggo, og kom dit.
  3. Ola, d.y., f. 1855, g.m. Brynhild Gunnarsdt. Stamneshaugen, se Plassen (Elveli 24/8) under Negarden Svinås.
  4. Jon, f. 1860, g. 1882 m. Brynhild Olsdt. Grøtem, Enarhaugen, f. 1859, reiste til Amerika i 1883. Barn: Anna, f. 1883, Emil, f. 1884, Pauline, f. 1886, Emma, f. 1887, Renå, f. 1889, Onella, f. 1891, Minnie, f. 1893, Barbara, f. 1895, Paul Oscar, f. 1897, d. 1914, Alma, f. 1900, Palmer, f. 1902, Borghild, f. 1904.
  5. Renald, f. 1871, tok over bruket. (Oppkalt etter farmora Ragnhild.)

1891-1938 Renald Pålsen Fossum, f. 1871, d. 19 . G. 18 m. Kristine Stenersdt, f. i Romsdalen 1861, d. 1937, som kom til bygda som taus på Fossan. Barnlaust ekteskap.

1939- Arne Johnsen Leikvold fra Lekvolltrøa 14/4, f. 14.12. 1913. G. 1946 m. Brynhild Gunnarsdt. Fossum fra Solbakken 24/9, se nedafor, f. 8.6. 1926.

Barn:

  1. Jostein, f. 13.6. 1946, tok over bruket, g.m. Gunn Lovise Amdal, f. 11.4. 1948. Barn: Trine, f. 1971, John, f. 1973, Eirik, f. 1979.
  2. Randi, f. 22.2.1948, g.m. Svein Olav Tronstad fra Inderøy, f. 1943, bor på Hell i Stjørdalen. Barn: Hege, f. 1967, Heidi, f. 1969.
  3. Borghild Gunvor, f. 15.1.1951, g.m. Ove Arvid Guldseth, Gullsetbrua 147/1.
  4. Asbjørn, f. 21.6. 1957.
  5. Anne-Brit, f. 6.11. 1963.