SOLBAKKEN GNR 24/9 (SVINÅSBAKKAN)

Print Friendly, PDF & Email

Storparten av bruket Solbakken er de to husmannsplassene Nerbakken og Halldobakken, som hørte Oppigarden Svinås til, men ble utskilt og lagt til Fossan og har derfor fått dette gards­nummeret. Bruket ble utskilt i 1925 og solgt av Selbu Spare­bank til Gunnar Olsen Fossum for 3 500 kroner. Det er 20 da dyrkajord her, og 34 da produktiv skog.

Husmennene i brukerrekka nedafor bodde på plassen Ner­bakken. Også denne plassen lå på jord som ble lagt til Fossan. Fra Svinåsbakkan er utskilt: Elvedal 24/10 i 1934 til Marit O. Stamnes. Bakkestua 24/13 i 1949 til Per Olav Wullum. Nybak­ken 24/22 i 1974 til Sigmund O. Balstad.

Brukere

-1791 Per Olsen, trulig fra Dragsten, f. 1732, død her i 1794, men det er usikkert om han var husmann. Han er i 1792 kalt «gamle» Per Olsen.

1792-1833 Ola Persen fra Nesto Fuglem, f. 1767, d. 1833. G. 1791 m. Soffi Olsdt. fra Ustigarden Sandvik, f. 1767, d. 1834.
Barn:

 1. Siri, f. på Fuglem 1791, g.m. Jon Olsen Nykkelmoen.
 2. Marit, f. 1794, d. 1795.
 3. Per, f. 1796, tok over plassen.
 4. Marit, f. 1799, g.m. Bård Gunnarsen Volsethaugen.
 5. Berit, f. 1804, d. 1807.
 6. Berit, f. 1810, g.m. Jon Haldorsen Hårstadbakken, Håggåbakken under Øver-Hårstad.

1834-1865 Per Olsen, f. 1796, d. 1860. G. 1829 m. Gjertrud Olsdt. Punde, f. 1805, d. 1884.

Barn:

 1. Ola d.e. f. 1830, g.m. Marit Gunnarsdt. Stamneshaugen, se Svean under Garberg.
 2. Ragnhild, f. 1831, g.m. Ola Eriksen Balstad, se Trøhaugen under Sandvik.
 3. Sofie, f. 1833, død som spedbarn.
 4. Ola d.y., f. 1834, tok over plassen.
 5. Per, f. 1838, g.m. Gurina Larsdt. Lekvolltrøen, se Dammen under Fossan.
 6. Haldor, f. 1842, g.m. Marit Torkjelsdt. Grøtemshaugen, se Øver Svinåsbakken.
 7. Sofie, f. 1845, se Sandheim under Sandvik.

1866-1900 Ola Persen d.y., f. 1834, d. 19    , drev som slakter.

1925-1971 Gunnar Olsen Fossum fra Svinåsplassen på Nergarden, f. 1891, d. 14.10. 1971. G. 1921 m. Borghild Bertheusdt. Hansen fra Lødingen i Nordland, f. 1895, d. 30.4. 1963.

Barn:

 1. Ole Bertheus, f. 1922, tok over bruket.
 2. Martha, f. 24.2. 1924, g.m. Fritz Forseth fra Trondheim, f. 1926, bor i Malvik.
 3. Brynhild, f. 1926, g.m. Arne Johnsen Leikvold, se Dalhaug 24/2 ovafor.
 4. Elise, f. 18.10.1928, g. 1949 m. Jakob Bratland fra Rana i Nordland, f. 1923, bor på Ranheim. Barn: Svein, f. 1950, Bjørn, f. 1954, Gerd, f. 1961, Turid, f. 1964.
 5. Gustav Bjarne, f. 31.5.1935, g.m. Marit Olafsdt. Guldseth, Dalheim 150/21, f. 1936, bor på Ranheim. Barn: Britt Heidi, f. 1960, Geir Ove, f. 1963.

1972-       Ole Gunnarsen Fossum, f. 13.3. 1922.