SVINÅSJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen lå ved sjøen aust ved bekken som var grensa mot Fossan. Trulig var det her at Jon Pålsen og Sessil Persdt. satte seg ned etter at de i 1798 gikk fra Oppigarden. Etter at Jon i 1813 og Sessil året etter døde, og de to døtrene, Mali og Kari, flyttet ut, ble plassen liggende folketom. Plassen lå på jord som i 1851 ble solgt til Fossan. Dette året fikk Pål Olsen bygselbrev på Jardesplassen, men tre år senere flyttet han og Anne Pålsdt. til en ny plass, Plasshaugen. De hadde bodd på Jardeplassen sia 1848. Nå ble plassen lagt øde for godt.