FOSSUM VESTRE GNR 24/7 (DAMMAN)

Print Friendly, PDF & Email

Nede ved Damman i Svinåsbekkan (Yter Fosselva) ryddet Per Persen og Goro Larsdt. seg en husmannsplass på jord som var utskilt fra Svinås, som nå hørte Fossan til. I 1875 var de kommet så langt at de hadde et naut og tre sauer, sådde litt korn og satte et par tynner poteter. Sønnen Ole Persen Fossum fikk i 1925 eiendommen utskilt fra Fossan og skjøte fra Selbu Sparebank for 6 000 kroner. Det er 20 da dyrkajord og 133 da produktiv skog på bruket.

Fra Fossum vestre er utskilt: Fossodden 24/12 i 1946 til Olav Kr. Stamnes. Selbustrand barneskole 24/19 i 1975 til Selbu kom­mune.

Nå skal haustjakta starte. Fra venstre Olav Løvås, John P. Eidem, Brennan og Egil Flønes. Bildet er fra 1925.

Nå skal haustjakta starte. Fra venstre Olav Løvås, John P. Eidem, Brennan og Egil Flønes. Bildet er fra 1925.

Brukere

1873-1910 Per Persen fra Ner Svinåsbakkan, f. 1838, d. 4.9. 1923. G. 1866 m. Goro Larsdt. fra Nordtrøa på Lekvoll, f. 1835, d. 5.2. 1910.
Barn:

  1. Peder, f. 1867, g.m. Ingeborg Svensdt. Sandvik, Nordigarden, og kom dit.
  2. Lars, f. 1868, g. 1896 m. Inger Anna Olsdt. Lorås fra Levanger, f. 1864, reiste til Amerika i 1903. Barn: Peder Olaf. f. 1896, tok over plassen.
  3. Ole, f. 1869, tok over plassen.
  4. John, f. 1873, g.m. Anna Pålsdt. Stamnes, Utistoggo, og kom dit.
  5. Gjertrud, f. 1876, d. 1884.
  6. Mali, f. 1879, død ugift 28.1. 1970, drev plassen sammen med broren.

 

1911-1925 Ole Pedersen Fossum, f. 1869, død ugift 1965, var i Amerika i tida 1899-1910.

1926-1948 Olaf Larssen Fossum, f. 1896, død ugift 1951, tok over bruket etter farbroren.

1949-       Astrid Johnsdt.  Fossum fra Utistoggo Stamnes

25/1, f. 29.7. 1919, datter til John Persen her fra Damman. G.1943 m. Gunnar Nilssen Setsaas fra gnr. 30/4, f. 2.4. 1911. Fa­milien bor på Leinstranda.
Barn: Jostein, f. 4.4. 1944, Kari, f. 29.4. 1947, Anne, f. 25.5. 1952.