ELVELI GNR 24/8 (SVINÅSPLASSEN)

Print Friendly, PDF & Email

Etter det Birger Flønes gir opp var Erik Haldorsen bureiser på Svinåsplassen og Haldor Persen på Kjerringplassen opp i Svinåskamen, en plass som låg vest for Haldobakken, søraust for Storhaugen.

Denne husmannsplassen gikk under navnet Plassen, men bruket fikk under delinga i 1925 navnet Elveli. Det ble da ut­skilt fra Fossan, men ligger på jord fradelt Negarden Svinås og solgt til Fossan. Husmannen Paul Olsen Fossum fikk skjøte fra Selbu Sparebank for 3 000 kroner.

I 1875 var Erik Haldorsen igjen for seg sjøl på plassen og had­de 1 okse, 3 geiter og 2 griser, sådde  1/2 t. korn og satte 1 t. poteter. Det hendte bare rett som det var at andre kona hans, Ku­sa, de kalte, fordi hun var pukkelrygget, reiste fra ham.

Bruket Elveli hadde omkring 1955 22 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 6 sauer og 1 gris. Det er 72 da produktiv skog her.

Brukere

1783-1813 Haldor Persen fra Stubbleet på Oppigarden Eidem, f. 1750, d. 1813. G. 1776 m. Marit Olsdt. fra Jensgarden Grøtem, f. ca. 1754, d. 1797.

Haldor, som var sjukelig av seg, var søskenbarnet til Haldor Svinås. Det er ikke sikkert at plassen til Haldor og Marit var den senere Svinåsplassen, da den ble øde etter disse to.

Barn:

 1. Per, f. 1775, død på Eidem 1778.
 2. Berit, f. på Eidem 1777, død som barn.
 3. Per, f. på Eidem 1778, død som barn.
 4. Gunhild, f. på Eidem 1780, g.m. enkmann Gunnar Arnsen Hårstad, Blesset, se plass på Litl-Evja.
 5. Marit, f. 1783, g.m. Per Olsen Bellgjerdet, se Nuttudalen.
 6. Per, f. 1786, flyttet ut.
 7. Ola, d.e., fl. 1790, oppfostret på Oppigarden Eidem, g.m. enke Trude Mortensdt. Eidemshaugen og kom dit.
 8. Berit, f. 1793, husholder hos broren Ola på Oksdalen, død ugift.
 9. Ola d.y., f. 1797, oppfostret på Amdal, g.m. Ingeborg Bersvensdt. Dragsten, se Oksvollen under Amdal.

1833-1881 Erik Haldorsen fra Negarden Svinås, f. 1807, død i legd på Nordigarden Sandvik 1890. G. i 1831 m. Berit Olsdt. fra Balstadjardet, f. 1811, d. 1861. G.I 1861 m. Marit Jonsdt. Fuglemsodden d.e., f. 1815, som flyttet omkring i grenda, også et­ter hun ble gift, d. 1893. Marit hadde pukkelrygg. Sommeren 1893 falt hun av ei vogn på vegen til Mostadmarka og brakk ryggen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1832, flyttet til Stjørdalen i 1850, g. 1860 m. Lars Persen Fornesbruen fra Hegra, bodde på Ulstadvollen i Stjørdalen. Barn: Per og Edvart, tvillinger, f. 1862, Berit, f. 1865, Mette, f. 1869, Oline, f. 1874, alle reiste til Amerika.
 2. Haldor, fl. 1833, flyttet til Stjørdalen i 1850 og til Trondheim i 1854, men døde i Amerika, senest i 1891.
 3. Ingeborg, f. 1836, g. 1858 m. enkmann Johan Pålsen Fjøsnesset, f. 1827, bodde på en plass under Børstad i Stjør­dalen. Barn: Edvart, f. 1861, Anne Bergitte, f. 1865, Johan Petter, f. 1868, Ole Andreas, f. 1870, Iver, f. 1873, Olaf. f. 1875, Nelberg, f. 1877, Karl Johan, f. 1879.
 4. Ola, f. 1839, flyttet til Stjørdalen før han i 1854 ble konfir­mert, g. 1862 m. Ingeborg Olsdt. Storsveen fra Hegra, f. 1839, bodde på Trøytesmelen i Stjørdalen. Barn: Mali, f. 1861, Berit, f. 1863, Augustinus, f. 1868, Ola, f. 1870.
 5. Jon, f. 1842, g.I i Stjørdalen 1865 m. Oleanna Halvardsdt. Hovsskogen fra Hegra, f. 1844, d. 1875, II1875 m. Berit Kvål fra Lånke, f. 1849, bodde på Husåsen i Stjørdalen, reiste til Amerika i 1887. Barn: Oline, f. 1866, Edvart, f. 1867, Berit, f. 1870, Hanna, f. 1872, Ole, f. 1874, Ola, f. 1876, Olaf. f. 1878, Ragnhild, f. 1880, d. 1883, Bergitte, f. 1886.
 6. Brynhild, f. 1845, g. 1879 m. Iver Olsen Reppe i Lånke, f. 1855. Barn: Ole, f. 1877, Oline Berntine, f. 1880, Edvart Bernhard, f. 1883, Olaf Berner, f. 1885, Inga Martea, f. 1887, d. 1900.
 7. Mali, f. 1848, flyttet til Stjørdalen i 1863, g. 1874 m. Sverk Jonassen Melasbakken, bodde på en plass under Moen i Stjørdalen, Barn; Ingeborg-Anna, f. 1875, Berit, f. 1877, Sverk Kvål, f. 1879, Filip Jakob, f. 1881, Emma, f. 1887, Oline, f. 1891.
 8. Tomas, f. 1852, flyttet til Stjørdalen i 1866.
 9. Edvart, f. 1855, flyttet til Stjørdalen i 1870, g. 1877 m. Petrine Bergitte Andreasdt. Sonfossen fra Hegra, f. 1858, bodde på Hofstadåsen i Stjørdalen. Barn: Anne Kristine, f. 1877, Berit, f. 1879, Johan Arnt, f. 1881, Elise, f. 1885, Andreas, f. 1887, d. 1914, Petra, f. 1890, Otto, f. 1892, Edvart, f. 1894, Hjalmar Sofus, f. 1896.
 10. Kari, f.i. 2. ekteskap 1861, d. 1862.

1885-1924 Ola Pålsen fra Plasshaugen (Dalhaug 24/2) på Oppigarden Svinås, f. 1855, d. 1930. G. 1879 m. Brynhild Gunnarsdt. fra Yterhaugen på Stamnes, f. 1857, d. 1917.

Barn:

 1. Anne, f. 1880, g.m. Paul Pedersen Moen, Øver Mobakken 27/11.
 2. Marit, f. 1882, g.m. Ole Pålsen Punde, Pundsjardet 28/6.
 3. Paul, f. 1889, tok over bruket.
 4. Gunnar, f. 1891, g.m. Borghild Hansen, se Solbakken 24/9 under Oppigarden Svinås.
 5. Ragnhild, f. 1897, g. 1924 m. Hagbart Pettersen Wullum fra Malvik, f. 1894, d. 1959, bodde på Ranheim. Barn: Paul, f. 19 , Helgy, f. 1924, Per, f. 1928, g.m. Mali Moen, Moodden 27/9, Gustav, f. 1930.

1925-1969 Paul Olsen Fossum, f. 1889, d. 19    . G. 1914 m. Berit Jonsdt. Lekvolltrøen fra gnr. 14/9, f. 1884, d. 19   .

Barn:

 1. Anna Jonsdt., f. 15.7.1908, g.1944 m. Dagfinn Mælan i Stjør­dalen, f. 1913, d. 1965.
 2. Brynhild, f. 1916, g.m. Kristen Olsen Langlitrø, gnr. 41/10.
 3. Ole, f. 1918, tok over bruket.
 4. John, f. 1920, g.m. Sigrid Jensdt. Kvello, se Bekketun 24/14 nedafor.

1970-        Ole Paulsen Fossum, f. 19.1.1918. G.1948 m. Karen Nilsdt. Overvik fra Heggbakken 134/2, f. 21.4. 1921.
Barn: Per, f. 23.9.1949, Kjell, f. 11.11.1952.

Kjell, f. 1952, bor i Lanke sammen med Sølvi Hegre. Barn: Daniel, f. 1979.