SVINÅSTRØA

Print Friendly, PDF & Email

Det nevnes husmann på Svinås så tidlig som i 1647 – Ola – som svarte 1 daler i skatt. Omkring 1700 satt Per Torgersen med en plass, trulig som kår. I 1750-åra ryddet Ola Nilssen og Goro Olsdt. en plass på sameie jord til Svinås-bruka. Den var i hevd til omkring 1812, da familien flyttet ut. Senere slo Stor-Ola Haldorsen på Negarden seg ned som husmann på sameiejord, kanskje på plassen som et kvart hundreår før var forlatt. Det er vanskelig å stedfeste disse plassene. Nær husa på Svendsås finner vi navnet Nilshaugen, her det skal ha vært en bustad. Navnet er trulig et minne om Nils Finnsen, bruker på Svinås i 1600-åra. Det er altså usikkert hvor husmannsfolket vi har plassert her under Trøa har bodd, men det er mulig at de har hatt tilhold i Storhaugområdet, kanskje på Trøa, som fikk navnet Skomakertrøa etter de siste som bodde her. Både Ola Persen og de to sønnene drev skomakeryrket.

Brukere

1757-1786 Ola Nilssen fra Ringen på Kvello, f. 1712, d. 1781. G.m. Goro Olsdt. fra Sletnan, f. 1725, d. 1798.

Barn:

 1. Nils, f. ca. 17.., g.1781 m. Anne Kristiansdt. Rathløw, flyttet ut. Barn: Ola, f. 1781, Kristian, f. 1783.
 2. Ingeborg, f. ca. 1753, g.m. Ingebrikt Persen Balstadtrøen, se Stamnesbakkan.
 3. Gunhild, f. ca. 1754, tjente på Fossan – 1781-1792 -.
 4. Gunnar, f. 1757, tok over plassen.
 5. Anders, f. 1759, d. 1763.
 6. Berit, f. 1762, g.m. Jon Olsen Grøtem, se Fossjardet.
 7. Ragnhild, f. 1764, g.m. Per Jonsen Stamnes, se gnr. 25/2.

1787-1811- Gunnar Olsen, f. 1757. G.1787 m. Anne Pedersdt, f. ca. 1761, d. 1809, som visstnok var innflytter.

Gunnar og barna bodde her ennå i 1811, men må ha flyttet ut, så nær som eldste sønnen.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1787, tjente på Svinås, senere på Stamnes, død på Setsås 1824, ved ei skogsulykke under felling av et tre.
 2. Per, f. 1790, g.m. Anne Amundsdt. Halstad i Malvik og bod­de på Stokkbakken i Hommelvik. Barn: Ola, f. 1825, Johan, f. 1829, Andreas, f. 1833, Anna.
 3. Ola d.y., f. 1793, heime ennå i 1811.
 4. Berit, f. 1796, g.1827 m. Iver Andreas Sakshaug fra Inderøy, f. 1799.
 5. Jon, f. 1802, d. 1803.

1837-1854 Ola Haldorsen d.e. fra Negarden Svinås, g.1840 m. Kari Halvardsdt. Lille-Evjen, se Sandviksmyra, dit de flyttet.

1891-1949 Ola Persen fra Litltrøa på Sandvik, f. 1857,  d. 16.8.1917.

G.1881 m. Kari Tomasdt. fra Flønesberget, f. 1857, d. 28.4.1957. Barn:

 1. Peder, f. 1882, skomaker, død ugift 12.2.1945.
 2. Ingeborg, f. 1886.
 3. Karen, f. 1888.
 4. Tina, f. 1889, druknet under bading i Damtjenna 25.6.1900.
 5. Kristian, f. 1893, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1895, død ugift 19.12.1925.
 7. Karen Olive, f. 1899, g.m. enkmann Torger Antonsen Saks­haug, se Løkka 63/68 under Bell.

1950-1966 Kristian Olsen Løvås, f. 1893, død ugift 19.12.1970, var også skomaker, slik som faren og broren.