FOSSUM ØSTRE GNR 24/4 (YSTER-FOSSAN)

Print Friendly, PDF & Email

Bruket ble utskilt fra Fossan under den store oppdelinga av garden i 1925, da Selbu Sparebank solgte husmannsplassene. Det var Anton Julius Pedersen Moen, f.1897, som kjøpte denne

parten og bygde hus her. Han fikk skjøte for 12 000 kroner.

Nede i bakkene rett aust for husa her, lå husa på Yster-Fossan, 1 sørvestre hjørnet på bruket Fosslia. Yster-Fossan var bustad den tid det var to bruk på Fossan.

Omkring 1955 var det 50 da dyrkajord her, og krøttera 1 hest, 4 kyr, 8 sauer og 1 gris. Det er 427 da produktiv skog som hører bruket til, med 62 kbm i årlig tilvekst. Storparten av skogen er halve Bakremmet 9/5, opphavlig utskilt fra Ustigarden Grøtem.

Fra Yster-Fossan er utskilt: Fossdalen 24/11 i 1939 til Eline N. Aftret. Kjellstuggu 24/15 i 1957 til Målfrid og Ivar Evenshaug.