FOSSJARDET

Print Friendly, PDF & Email

Dette er den eldste av husmannsplassene på Fossan. Den lå ved Yster Fosselva, ned for en av Fosstrøplassene, rett over for det nye bustadfeltet på Fossan. Plassen ble lagt øde da fol­ket her flyttet til Solem, dit de også tok med seg plassnavnet!

Brukere

1792-1823 Jon Olsen d.y. fra Jensgarden Grøtem, f. 1760, d. 1823, tjente på Svinås før han giftet seg. G. 1790 m. Berit Olsdt., se Svinåstrøa, f. 1762, d. 1829, taus på Fossan.
Barn:

  1. Ola, f. på Svinås 1791, tok over plassen.
  2. Berit, f. 1793, d. 1794.

1824-1851 Ola Jonsen, f. 1791, d. 1865. G. 1819 m. Marit Fredriksdt. Hdrstadengan d.y. f. 1789, d. 1855. De døde på Solem, der de to eldste barna bodde.

Barn:

  1. Jon, f. 1819, g.m. Siri Sjurdsdt. Pundshaugen, se Fossjardet under Øver-Solem.
  2. Berit, f. 1823, g.m. Per Hanssen Øver-Solem, se Solemsstoggo.
  3. Siri, f. 1825, g.m. Ola Jonsen Stamnes 25/2, bodde på Venn i Mostadmarka.