STAMNESÅSEN GNR 25/4

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Stamnesåsen hørte Ustigarden Stamnes til og skulle ha vært plassert under det bruket, men ble under et jordskifte byttet med Utistoggo i halve Øveråsen og utskilt fra Utistoggo i 1920 til husmannen Ole Olsen Skogan for 1 450 kroner.

Grunnlaget for bruket var plassen Stamneshaugen, senere kalt Soffihaugen, etter enka Soffi Pålsdt. som lenge bodde her. Da Pål Bernsen fra Ustigarden, i 1832 fikk bygselbrev, lovte han å skaffe kår til Soffi, som var enke etter farbroren Per Pålsen. Denne Per Pålsen skulle egentlig ha hatt Ustigarden, men usagt av hvilken årsak, havnet han på husmannsplassen Hau­gen, som broren Bern døde fra.   1865 er plassen kalt Åsen. Det kan bety at husa er flyttet, men i et bygselbrev fra 1880 finner vi navnet Øverhaugen eller Stamneshaugen. I 1875 er den kalt Åsen.

Da Ole Olsen Skogan kjøpte plassen, var også en teig av Setsåsskogen med i handelen, Svarttjennåsen 30/12. I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 2 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer, 4 geiter og 1 gris. Sådde  3/4 t. blandkorn og satte 3 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 14 da og krøttera 2 kyr, 1 ungnaut og 1 gris. Det er nå 30 da dyrkajord. Det er 355 da produktiv skog, størsteparten utskilt fra Setsås, med 25 kbm årlig tilvekst.

Brukere

-1811-1814 Bern Pålsen fra Ustigarden Stamnes, f. 1774, d. 1813. G.1804 m. Ragnhild Jonsdt.fra, Moen, f. 1779, d. 1840, som var g.I m. Jon Einarsen Stamnes, Utistoggo, og flyttet dit sammen med barna.

Bern og Ragnhild var bureisere her på Haugen under heimbruket hans.

Barn:

 1. Pål, f. 1804, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1807, bodde heime på Utistoggo Stamnes, død ugift 1840.
 3. Jon, f. 1810, g.I.m. Anne Sjurdsdt. Hårstadrenen, se Yter Motrøa. I.m. Brynhild Jonsdt. Øver-Hoem.

1815-1830 Per Pålsen fra Ustigarden Stamnes, f. 1770, d. 1813. G.1810 m. Soffi Pålsdt. fra Enan på Berge, f. 1780, d. 1855.

Per vant så vidt å bygsle før han døde, og plassen fikk navn etter kona, Soffihaugen. De fikk ei dødfødt jente i 1807, men var ellers barnlaus.

1831-1866 Pål Bernsen fra Utistoggo Stamnes, f. 1804, d. 18 (levde   1875), var sønnen til bureisene her. G.1831 m. Berit Jonsdt. fra Størsetmoen, f. 1800. d. 1865, taus på Setsås.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1832, g.m. Per Jonsen Svinås, Negarden.
 2. Jon, f. 1835, død som spedbarn.
 3. Bern, f. 1836, tok over plassen.
 4. Gjertrud, f. 1842, d. 1844.

1867-1906 Bern Pålsen, f. 1836, d. 4.6.1907.
G.I 1867 m. Malena Persdt. Pundsbakken, f. 1837, d. 1891.
G.II 18     m. Berit Olsdt. Uthus fra Skogan i Flora, f. 1853, d. 1906. Barnlause ekteskap, men Berit hadde sønnen Ole, f. 1880 (far: Ola Olsen Bakken i Flora, som reiste til Amerika), tok over plassen.

1907-1949 Ole Olsen Skogan, f. 1880, d. 22.8.1968.
G.19    m. Petra Antonsdt. Åtlo fra Frosta, f. 1878, d. 7.2.1965.
Barn:

 1. Birger, f. 1907, tok over bruket.
 2. Arne, f. 7.3.1910, g.m. Ellen Markussen, bor i Trondheim.
 3. Othelie, f. 1912, g.m. John Olsen Kallar, se Åsheim 30/48 un­der Setsås. Othelie hadde sønnen Arvid Skogan, f. 24.5.1931.
 4. Borghild, f. 2.5.1918, bor i Trondheim.
 5. Olav, f. 12.3.1924, g.m. Olga Indset fra Oppdal, bor i Trond­heim. Barn: Vigdis.

1950-1969 Birger Olsen Skogan, f. 4.9.1907. G.1931 m. Paula Olsdt. Punde fra Pundsjardet 28/6, f. 31.10.1911.
Barn:

 1. Magnhild, f. 1931, g.m. Bjarne Bernhardsen Grøtte, se Bekketun 30/65 under Espet.
 2. Olga Petrine, f. 1933, g.m. Jon Haldorsen Balstad, se Skog­heim 19/16 under Balstad.
 3. Per Bjarne, f. 1941, tok over bruket.

1970-        Per Bjarne Birgersen Skogan, f. 27.7.1941.

G.m. Turid Persdt. Garberg fra Kleivan i Lånke, f. 25.2.1943. Barn: Mona, f. 1970, Ole, f. 1972, Jon, f. 1976.