STAAVSET GNR 25/5 (BØNNRÅA)

Print Friendly, PDF & Email

Vinteren 1852 fikk Pål Olsen Fossan bygselbrev fra Einar Jonsen Stamnes på 9 mælinger og 1720 kvadratalner av Utistoggo. Dette ble plassen Bønnråa, her familien satt som hus­mannsfolk til i 1921, da sønnedatter til bureiseren, Pauline Nilsdt., fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 1/450 kroner. Med i handelen var Stavsetstykket 30/13, utskilt fra Setsåsskogen. Den opphavlige Bønnråa ble forlatt da husa etter jordskif­te ble flyttet lenger østover. Det nye bruket fikk navnet Stavset.

I 1875 hadde husmannsfolket på Bønnråa 1 okse, 2 kyr og 1 ungnaut i fjøset, sådde ei halv tønne korn og satte halvanna tønne poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 10 da og krøttera 2 naut og 2 sauer. Skogen ga omkring 15 kbm i årlig tilvekst. I 1967 ble Birger Skogan, se Stamnesåsen 25/4, eier av Stavset.

Fra bruket er utskilt: Hellingen 25/9 i 1972 til Marvin Arntsen. Hellingen I 25/10 i 1973 til Jarle Arntsen. Hellingen III 25/11 s.å. til Hjalmar Smeltow.

Brukere

1852-1886 Pål Olsen fra Fossan, f. 1823, d. 18 . G.1856 m. Malena Nilsdt. fra Øver Stamnesåsen, f. 1822, d. 13.10.1906.

Pål flyttet hit sammen med Kari Olsdt. etter at de hadde bodd på Stamnes og hatt et barn sammen.
Barn:

  1. Ola, f. 1847 (mor: Kari Olsdt. Langset), se Pundsbakken vestre.
  2. Marit, f. 1859, g.m. Halvard Persen Garberg, Trøhaugen under Nigarden.
  3. Nils, f. 1863, tok over plassen.

1887-1921 Nils Pålsen, f. 1863, d. 9.3.1902. G.1887 m. Berit Tomasdt. Grøtem fra Dalen på Grøtem, f. 1851, d. 19   .

Berit Tomasdt. på heimveg etter brødbakst omkring 1930.

Berit Tomasdt. på heimveg etter brødbakst omkring 1930.

Barn:

  1. og
  2. Ragnhild, tvilling, f. 1881, d. 1885. Andre tvillingen var dødfødt.  Pauline, f. 1890, tok over bruket. 1922-1966 Pauline Nilsdt. Stavseth, f. 1890, død ugift 26.7.1966.