STAMNESBAKKEN GNR 25/3 (STAMNESBAKKAN)

Print Friendly, PDF & Email

Det er visstnok Ingebrikt Persen og Ingeborg Olsdt. som var bureisere her på Bakkan. Tredje generasjon, Marit Olsdt. og Petter Jonsen, hadde ikke barn. De hadde utvidet plassen da de i 1869 bygslet en «myrstrekning» i Stamnesmarka. Da Pet­ter var død, tok brordatter hans og mannen over plassen imot å gi enka Marit kår.

Etter delinga av Ustigarden i 1790 skulle husmannsfolket på Bakkan svare arbeidsplikt til begge bruka, men plassen ble under et jordskifte lagt til gnr. 25/2. Da Stiftelsen solgte Stam­nes, ble plassen i 1920 utskilt og solgt til Ole Jonsen Jøsås for 2 900 kroner. Med i kjøpet var Hamran 30/14, en teig av Setsåsskogen.

I 1875 ble plassen drevet sammen med Moen og krøtter blir ikke oppgitt, men en utsæd på 3/8 t. havre og 1/4 t. poteter. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord på bruket og 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris. Det er nå 30 da dyrket og 255 da produktiv skog.

Brukere

1778-1812 Ingebrikt Persen fra Balstadtrøa, f. 1747, d. 1812.
G.I I 1777 m. Ingeborg Olsdt. Svinåstrøen, f. ca. 1753, d. 1818.

Det er mulig at begge disse hadde vært gift en gang før.

Barn:

 1. Ingeborg, f. på Svinås 1777, d. 1778.
 2. Ingeborg, f. 1779, bodde heime, død ugift 1855.
 3. Ola, f. 1783, tok over plassen.
 4. Arn «faderløs» (fostersønn,) f. 1808, sønnen til Ingeborg Arnsdt. Fossan, som var søsterdatter til Ingebrikt.

1813-1860 Ola Ingebriktsen, f. 1783, d. 1858.
G.1813 m. Agnis Mikkelsdt. Dragsten fra Sadavika, f. 1784, d. 1872, taus på Grøtem. Barn:

 1. Mikkel, f.1813, g.I m. Berit Pålsdt. Amdal, Pålrommet, I m. Ragnhild Andersdt. Amdalsgrubben og kom dit.
 2. Ingeborg, f. 1816, g.m. Jon Sjurdsen Sæter, se Fosstrøa (Hervikrommet).
 3. Ingebrikt, f. 1818, g.m. Malena Persdt. Pundsbakkan og kom dit.
 4. Marit, f. 1821, tok over plassen.

1861-1885- Marit Olsdt, f. 1821, d. 15.3.1902.
G.1861 m. Petter Jonsen Stamnes fra gnr. 25/2, f. 1836, d. 18   .

De fikk tak i Moen og flyttet dit, men kom snart hit igjen. Barnlaust ekteskap.

-1900-1919 Ingeborg Jonsdt. fra Stamnes 15/2, f. 1860, d. 19 var brordatter til Petter.

G.1885 m. Per Larssen Fosstrøen, f. 1863, d. 19   . Barn:

 1. Ludvik, f. 1886, d. 1974, g.1913 m. Ingeborg Persdt. Moen, f. 1885, d. 1971, bodde på Ranheim. Barn: Peder, f. 1913, Magny, f. 1915, Ivar, f. 1918, Inga Lovise, f. 1921, Else, f.1928.
 2. Ragnhild, f. 1887, g.m. Peder Olsen Punde, se Dalbakk 26/11 under Ustigarden Stamnes.

 

 1. Brynhild, f. 1890, tok over bruket.
 2. John, f. 1892, død ugift 20.12.1965.
  1. Ole, f. 1895, g.1920 m. Sofie Johansen fra Trondheim, f. 1899, bodde i Trondheim. Barn: Karen, f. 1920, Ingeborg, f. 1922, Odd, f. 1924, Ruth, f. 1927.
  2. Petrine Marie, f. 1897, reiste til Amerika, gift og to barn.
  3. Ragnvald, f. 1900, død ung.
  4. Gurine, f. 1902, d. 1904.
   1. Gurine, f. 1904, g.m. Peder Nilssen Fossum, Frøset, i Sokne­dalen, f. 1895. Barn: Inga, f. 1926, g.m. Peder Emilsen Brobakk fra Hegra, f. 1919, bor i Lånke, Arvid Peder, f. 1937, Ingvar Normann, f. 1940.

1920-1967 Brynhild Persdt. Stamnes, f. 1890, d. 25.1.1969. G.1913 m. Ole Jonsen Jøsås fra Mostadmarka, f. 1887, d. 22.8. 1969, dattersønnen til Ola Jonsen Venn fra Stamnes 25/2.
Barn:

 1. John, f. 4.10.1914, d. 1943.
 2. Ingeborg, f. 28.1.1920, d. 1931.
 3. Margit, f. 1922, tok over bruket.

1968-        Margit Olsdt. Jøsås, f. 23.1.1922. G.m. Anders Onsøyen fra Melhus, f. 1922.
Barn: Olav Brynjar, f. 3.6.1950, g.m. Kari Støre fra Ranheim, f. 1949, bor i Hommelvik.