DAHLØ GNR 26/3

Print Friendly, PDF & Email

Det var Nils Jonsen Svendsås som først bygsla jord her fra Ustigarden Stamnes og bygde stue i 1902, men det ble ikke flyt­tet inn. Han fikk senere eiendommen utskilt under navnet Dahlø, som egentlig skulle bety Daløyan, og skjøte for 215 kro­ner. I 1907 flyttet Ole Persen Stamnes hit med familien sin, og enka Marie Persdt. fikk i 1917 utskilt og kjøpt 6 mål jord fra Ustigarden og skjøte for 2000 kroner. Opphavlig var eiendom­men bare stuetomt.

Brukere

1902-1906 Nils Jonsen Svendsås, se Oppigarden Svinås.

1907-1950 Ole Persen Stamnes fra Øveråsen, f. 1880, d. 11.6. 1916. G. 1916 m. Marie Persdt. fra Øver Mobakken 27/11, f. 1889, d. 1952.
Barn:

 1. Peder, f. 1906, g.m. Sigrid Petrine Olsdt. Stamnes, se Elve­dal 24/10 under Oppigarden Svinås.
 2. Magda, f. 7.6.1908, d. 8.3.1952.
 3. Georg, f. 1909, g.m. Brynhild Nikolaisdt. Setsaas, se Kikut 30/71 under Setsås.
 4. Per Olav, f. 7.1.1912, g.m. Johanne Bjerken, se Tømmerstrand 59/5 under Tømmerstranda.
 5. Sigrid Margrete, f. 29.6.1913, g.m. Edvard Kristensen Borsethaug, gnr. 54/3.
 6. Oskar, f. 1915, tok over bruket.
 7. Erling, f. 1922, g.m. Brynhild Evensen, se Palma 101/30 under Setsås.
 8. Ottar, tvilling, f. 1922, g.m. Sigrid Brandsø, se Svingen 30/54 under Setsås.

1951-      Oskar Olsen Stamnes, f. 12.11.1915. G. 1944 m. Borgny Paulsdt.   Størseth fra  Stjørdalen  (se  Størsetjardet),  f. 26.12.1915.

Barn:

 1. Brit Oddny, f. 19.4.1945, g.m. Arnt Roald Jøssås, Granheim 15/5, bor i Trondheim.
 2. Ove, f. 8.12.1946, g.m. Liv Birgit Warmdal, gnr. 2/3, bor i Trondheim. Barn: Siv Jorunn, f. 1971, Pål Ove, f. 1975.
 3. Jan Petter, f. 18.9.1948, g.m. Sissel Haug fra Hommelvik, f. 1952, og bor der. Barn: Trine, f. 1971, Tom, f. 1976.
 4. Magne Roar, f. 24.6.1950, g.m. Arja Irene Klingelin fra Tammerfors i Finland, f. 1952, bor i Trondheim. Barn: Monika, f. 1970, Roar, f. 1976.