STAMNESÅSEN GNR 26/2 (STAMNESKAMEN)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Kamen ble utskilt fra Ustigarden Stamnes i 1901 til Ola Olsen, som kjøpte den for 425 kroner. Det satt tre generasjoner Ola Olsen på Kamen. Den første hadde gått fra Ustigarden og måtte dra seg tilbake hit med familien sin. Da sønnesønnen, Ola Olsen den tredje, var død, ble bruket igjen slått sammen med Ustigarden. I 1875 var det 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter hos husmannsfolket, som sådde 1 kvarter bygg og 3 åttinger havre og satte 3 t. poteter.

Fra Kamen er utskilt: Bergly 26/5 til sønnedatter til Ola – Jo­hanne Moslett Stamnes – i 1929. Bakkely 26/7 ble holdt tilbake av familien da bruket ble solgt. Bjørnebu 26/8.

Brukere

1844-1866 Ola Olsen fra Ustigarden Stamnes, f. 1801, død som blind i 1866. G. 1827 m. Ingeborg Jonasdt. fra Jonashåggån på Øver-Solem, f. 1804, d. 1876.

De hadde tatt heimbruket hans, men gått ifra, losjerte så no­en år der til de flyttet hit.

Barn (de fem eldste født på Ustigarden):

 1. Ola, f. 1827, tok over plassen.
 2. og 3. Jonas, f. 1830, og Jonas f. 1834, døde som spedbarn.
 3. Jonas, f. 1835, g.m. Marit Estensdt. Røsset, Nordigarden, se Jonasjardet på Ner-Hårstad.
 4. Gjertrud, f. 1840, g.m. Haftord Estensen Moslettkvitlen, Haftordsplassen.
 5. Kari, f. 1845, g.m. Haftord Pålsen Hårstadengan, Haftords­plassen.

 

1867-1887 Ola Olsen, f. 1827, d. 1872. G. 1855 m. Ragnhild Jonsdt. Stamnes fra Utistoggo, f. 1830, d. 1912.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1858.
 2. Ola, f. 1859, d. 1860.
 3. Ola, f. 1861, tok over plassen.
 4. Jon, f. 1865, død som spedbarn.
 5. Johanna, tvilling, f. 1865, g.m. Jon Jonsen Sandviksgjerdet, se Ustpå-Jardet Sandvik 20/5.

1888-1950 Ola Olsen, f. 1861, d. 19   . G 1888 m. Johanna Johansdt. Moslettkamen, f. 1864, d. 1895. Ola hadde Ane Lusie Holm som husholder og hun fikk kår av bruket.
Barn:

 1. Ole, f. 1888, d. 1964, G. i m. Thea, bodde i Trondheim, Barn: Johanne, Ole Erik.
 2. Ragnhild, f. 1890, d. 1971, g. 1912 m. John Leonard Johnsen Korsen fra Sandvollan på Inderøy, f. 1879, d. 1942, bodde i Brekkvasselv i Namsskogan. Barn: Jenny, f. 1912, Aslaug, f. 1914, John, f. 1918, Lovise, f. 1922.
 3. Johannes, f. 1893, d. 1975, g.m. Lovise Honnstad, f. i Kr.sund 1901, d. 1942, bodde i Strinda. Barn: Odd, f. 1924, Astrid Johanne, f. 1931.