STAMNESÅSEN (HAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Dette var husmannsplass under Ustigarden og skulle slik ha vært plassert her. Under et jordskifte ble den byttet med Utistoggo i ene halvparten av Øveråsen, som hadde hørt Utistoggo til. Slik ble hele Øveråsen utskilt fra Ustigarden, mens plas­sen her, ble utskilt fra Utistoggo og er plassert der, se Stamnesåsen gnr. 25/4 under Utistoggo Stamnes.