STAMNESHAUGEN (YTERHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Denne plassen lå oppe i lia opp for husa på Stamnes 25/2, men hørte Ustigarden til. Da sønnen på Ustigarden – Gunnar Olsen – som fjortenåring fikk bygselbrev på den, er størrelsen oppgitt til knappe 10 mælinger. Den ble etter bureiseren kalt Gunnahaugen. Den ble lagt øde da enka Marit Persdt. flyttet sammen med sønnen Per til Øveråsen. I 1875 var det 2 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter i fjøset på Gunnahaugen, og utsæ­den var 1 åtting bygg,  1/2 t. havre og 2 t. poteter.

Brukere

1842-1869 Gunnar Olsen fra Ustigarden Stamnes, f. 1812, d. 1858. G. 1841 m. Marit Persdt. fra Kvello (se Svea på Øver-Hårstad), f. på Kolset 1821, død på Stamnesåsen 1912.

De var bureisere her, men Marit ble tidlig igjen for seg sjøl med barn og plass.

Barn:

  1. Ola, f. 1842, g.m. Siri Persdt. Solemshaugen, se Ysterjardet under Sandvik.
  2. Marit, f. 1843, g.m. Ola Persen Svinåsbakken, se Svean under Garberg.
  3. Per, f. 1845, d. 1846.
  4. Gjertrud, f. 1847, d. 1849.
  5. Per,  f.  1851,  g.m.  Siri Persdt.  Gullset,  se Stamnesåsen (Øveråsen).
  6. Gjertrud, f. 1854, g.m. Torstein Persen Dybvad, se Stenhaugen under Sandvik.
  7. Brynhild, f. 1857, g.m. Ola Pålsen Svinåsplassen.

1870-1877 Ola Gunnarsen, d. 1877, og Siri Persdt. fra Tåmmåshåggån på Solem, drev plassen for mor hans, men han dø­de og enka flyttet til Yster Sandviksjardet, se der.