STAMNES NORDRE GNR 26/6 (STAMNESMYRAN)

Print Friendly, PDF & Email

Bruket er utskilt fra Ustigarden Stamnes i 1933 til sønnen der, Ole Olsen. Han og Ingeborg ble bureisere her. Omkring 1955 var det 30 da dyrket og krøttera 4 kyr, 8 sauer og gris. Se­nere er dyrkajorda kommet opp i 50 da.

Brukere

1933-1973 Ole Olsen Stamnes fra Ustigarden 26/1, f. 14.1. 1904, d. 19.1.1979. G. 1933 m. Ingeborg Jonsdt. Hilmo fra Tydalen, f. 3.12.1903.
Barn:

  1. Inger,  f. 25.12.1933,  g.m.  Oddmund Olsen Flønes,  Øvergarden 61/1, bor i Trondheim.
  2. Ola, f. 1935, g.m. Evelyn Tomasdt. Moen, se Ustigarden Stamnes 26/1.
  3. Kari, f. 29.5.1937, g.m. Per Torvaldsen Høiby, Nytrøa 16/2, bor på Ørlandet.
  4. John, f. 1945, tok over bruket.

1974-       John Olsen Stamnes, f.  9.5.1945, og Ingrid Haldorsdt. Kjøsnes fra Nessheim 151/5, f. 14.10.1955. Barn: Hå­vard, f. 1973, Oddbjørn, f. 1975.