STAMNESHAUGEN (YSTERHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Ysterhaugen låg aust for husa på Stamnesåsen 25/4. Begge disse, slik som Yterhaugen, var plasser under Ustigarden. Dette var en svært gammel plass og det bodde folk her opp imot 1900. I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer her og utsæden 1 åtting bygg, 3 åttinger havre og 2 t. po­teter.

Brukere

-1792-1807 Berit Persdt. fra Ustigarden Stamnes, f. 1732, d.

1807. G. 176  m. Per Torgersen fra Langset, f. 1733, d. 1797, som

kom til Stamnes som dreng, og arbeidet senere ved Mostadmarken Verk.

Barn:

  1. Agnis, f. 1767, bodde heime, død ugift 1843.
  2. Per, f. 1769, d. 1771.
  3. Per, f. 1774, tok over plassen.

1808-1834 Per Persen, f. 1774, d. 1833. G. 1810 m. Ingrid Jonsdt. Stamnes fra Ustigarden, f. på Stor-Langli 1776, d. 1848.

Barn:

  1. Kari, f. 1803 (mor: Gjertrud Persdt. Fossan), oppfostret på Fossan, tjente der ennå i 1825.
  2. Per, f. 1811, tok over plassen.
  3. Jon, f. 1819, g.m. Ingeborg Bardosdt. Stor-Evjen, se Bønnhidalen under Sandvik.

1835-1883 Per Persen, f. 1811, d. 1895, var skinnfellmaker. G. 1835 m. Anne Bersvensdt. Balstadmoan, f. 1807, d. 1862

Barn:

  1. Per, f. 1835, d. 1919, g. 1868 m. Guru Jonsdt. Sandvik, Nordigarden, f. 1843, d. 1913, reiste til Amerika i 1869, bodde i

Minneapolis. Barn: Annie, f. 1872, Christine, f. 1875.

  1. Bersven, f. 1839, tjente i Stjørdalen fra han var tolv år, g.m. Mali Olsdt. Bakken, se Bakkhaugen i Flora.
  2. Jon, f. 1842, G. i Lade 1872 m. Marit Tomasdt. Vullumshaugen fra Malvik, f. 1842, bodde i Trondheim. Barn: Petter, f. i Malvik 1869.
  3. Siri, f. 1847, g.m. Nils Persen Pundshaugen, Kalvhushaugen.

1896-        Siri Persdt., f. 1847.