LARSROMMET

Print Friendly, PDF & Email

Nord for Larsbekken, like ved Stamneselva, på eiendom som nå hører Stamnes nordre til, er det merker etter en bustad som blir kalt Larsrommet. Merkelig nok må dette navnet ha blitt bevart i muntlig tradisjon i omring to og et halvt hundreår! I 1711 finner vi husmannen Lars Persen Stamnes, som i 1713 svarte 8 skl. i krigsstyr. Denne mannen må være Lars Persen Overvik, som ennå i 1706 ble kalt Overvik. Han og kona Marit flyttet fra Vika, og vi finner dem heller ikke lenge her på Stran­da. Det er mulig at sønnen Per bodde her ennå i 1728. Om den­ne familien se ellers under Overvik.