NYLANDET GNR 37/2

Print Friendly, PDF & Email

Bureiserne her, Jon Larssen og Siri Olsdt., reiste til Amerika og vinteren 1869 fikk Ola Gunnarsen Garberg og kona bygselbrev fra eierne av Størset – Anders Persen og Ola Mikkelsen -på plassen. Det var sønnen deres som i 1901 fikk Nylandet ut­skilt, og skjøte fra Kristen Persen Størset for 1200 kroner. Med i handelen var en part av Holmbrottet – gnr. 45/5 – som hadde hørt Størset til. Dette var slåttland langt inne på marka. Men to år senere ble Ola Ingebriktsen Langli eier av bruket, mens Gunder og Randi flyttet ut av bygda. Kjøpesummen var 2 300 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut, 4 sauer og 5 geiter på hus­mannsplassen Nylandet og utsæden ei tønne korn og halvanna tønne poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 3 kyr, 1 ung­naut, 3 sauer og 1 gris. Dyrkajorda er 20 da og det er 50 da pro­duktiv skog.

Brukere

1863-1868 Jon Larssen fra Utigarden Langset, f. 1831. G.1861 m. Siri Olsdt. fra Siran, f. 1838.

De satte seg ned her som husmannsfolk under bror hans, Per, men reiste til Amerika i 1868, sammen med foreldra og sø­skena hennes. Barn: Ingeborg, f. 1862, Ole, f. 1865, Helke, f. 1868.

1869-1899 Ola Gunnarsen fra Oppistoggo Garberg, f. 1835, d. 1899. G.1861 m. Guru Jonsdt. fra Morset, f. 1838, d. i Meråker 1922, søster til Brynhild Garberg, Oppistoggo, og til Kari Langhaugen på Størset.

Ola og Guru hadde først hatt en husmannsplass på Garberg.

Barn:

  1. Eva, f. 1861, d. 1868.
  2. Gunder, f. 1865, tok over plassen.
  3. Jon, f. 1869, reiste til Amerika, gift og tre barn: Gyda Otelie, Chlarens og Julianne Helene.
  4. Eva, f. 1872, g.m. Torstein Pålsen Størseth, Myra 37/4.
  5. Ola, f. 1876, d. 1879.

1900-1903 Gunder Olsen, f. 1865, d. 1948. G. 1892 m. Randi Andersdt. Garbergshaugen fra Andersrommet, f. 1866, d. 1935.

Familien flyttet til Meråker i 1903 og bosatte seg på Paulsnes. Barn: Ole, f. 1892, Anton, f. 1894, John, f. 1896, Olaus, f. 1897, Gunnar, f. 1898, Magnus, f. 1899, Gunerius, f. 1901, Ragna, f. 1904, Kristian, f. 1907, Johan, f. 1909, Peder, f. 1911, Emil, f. 1913.

1904-1934 Ole Ingebriktsen Langli fra Oppihaugen, f. 1868, død ugift 20.10.1935. Ole, f. 1891, d. 11.2.1975. (Mor: Anne Olsdt. Almpen).

1935-1950 Gunnar Olaus Larssen Langli fra Oppihaugen, f. 3.4.1911, var brorsønnen til Ole Ingebriktsen. G. 1944 m. Johan­ne Gurine Sæther, f. i Stjørdalen 2.12.1914.

Familien flyttet til Hundhammeren i Malvik. Barn: Lars Olav, f. 17.2.1945, Else Guri, f. 26.4.1951.

1951-1973   Gunnar   Tomassen  Punde   fra   Punde   28/1,   f. 31.3.1917. G. 1941 m. Kari Gurine Larsdt. Langli, f. 23.4.1917, sø­ster til Gunnar Langli. Barn:

  1. Gerd Karin, f. 14.4.1944, g.m. Egil Olsen Valli, Nordpå-Jardet Uglan 52/1, bor i Trondheim.
  2. Turid, f. 2.9.1950, g.m. Brynjar Lund Andersen fra Hauge­sund, f. 1948. Barn: Hilde, f. 1975, Christin, f. 1978.

1974-        Gerd Karin Valli og Turid Lund Andersen.