LANGHAUGEN GNR 37/3

Print Friendly, PDF & Email

Husmannsplassen Langhaugen ble utskilt fra Størset i 1901 til Jon Tomassen, sønnesønnen til bureiserne, og fikk skjøte for 850 kroner. Fortsatt er etterkommere fra Tomas og Brynhild her. I 1918 kjøpte Jon Tomassen husmannsplassen Størsetjar­det 37/6 og slo den sammen med Langhaugen.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter på Langhaugen og utsæden litt rug,  1/4 t. bygg,  3/4 t. havre og 2 t. pote­ter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 3 kyr, 4 sauer, 2 geiter og 1 gris. Dyrkajorda er 27 da og det er 57 da produktiv skog.

Brukere

1824-1874 Brynhild Andersdt. fra Størset, f. 1801, d. 1875, var jordtaus på garden, men ble bureiserkone på Langhaugen. G. i 1822 m. Tomas Persen fra Utigarden Langset, f. 1796, d. 1833. G. I 1836 m. Ingebrikt Ingebriktsen Kjelstad, f. 1810, d. 1896. Barn i 1. ekteskap:

 1. Anders, f. 1822, død som spedbarn.
 2. Anders, f. 1823, druknet i Garbergselva 14.9.1854, der det senere er kalt Andershølen.
 3. Per, f. 1826, g.m. Anne Jonsdt. Garbergshaugen, se Nytrøa på Langset.
 4. Jon, f. 1829, d. 1849.
 5. Kari, f. 1831, d. 1839.
 6. Tomas (oppkalt etter far sin som da var død), f. 1834, tok over plassen.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Marit, f. 1837, død som spedbarn.
 2. Brynhild, f. 1843, se Granheim 38/6 under Langset. 1875-1900 Tomas Tomassen, f. 1834, d. 11.10.1904, var skred­der. G. 1861 m. Kari Jonsdt. Morset, f. 1840, d. 25.10.1901, søster til Guru Nylandet på Størset.

Barn:

 1. Tomas, f. 1861, g.m. Marit Tomasdt. Garberg, se Langsetmoen 38/7.
 2. Jon, f. 1863, tok over bruket.
 3. Brynhild, f. 1866, død ugift 22.6.1953. Barn: Tomas, f. 1894 (far: Halvard Johansen Voll i Stjørdalen).
 4. Kirsti, f. 1870, g. 1914 m. enkmann Paul Andreassen Berg, Bergsvedjan i Lånke, barnlaust ekteskap.
 5. Ingebrikt, f. 1873, d. 1890.
 6. Ole, f. 1875, reiste til Amerika i 1905, g.m. Berit Stuesjø, bodde i Minneapolis. Barn: Kenneth.
 7. Peder, f. 1879, g. 1913 m. Petrine Pettersdt. Elvran fra Lånke, f. 1881, bodde på Byneset. Barn: Trygve, f. 1914, Peder, f. 1917.
 8. Karen, f. 1884, d. 1889.

1901-1930 Jon Tomassen, f. 1863, d. 4.5.1931. G. 1891 m. Marit Jonsdt. Garbergshaugen fra Ysterhaugen, f. 1869, d. 16.3.1961. Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1890, d. 1952, g. 1917 m. Ingeborg Anna Myren, f. 1891, d. 1963, bodde i Stjørdalen. Barn: John, f. 1917, g.m. Margit Tomasdt. Størseth, se Aurheim 19/12 under Balstad. Erling, f. 1919, Margit, f. 1921, Ragnar, f. 1924, d. 1944, Konrad, f. 1925, Inga, f. 1927, Ida Bergljot, f. 1929, Olaf. f. 1931, g.m. Alvilde Kjeldstad, Sverre, f. 1934, g.m. Jofrid Langli.
 2. Tomas, f. 1894, g.m. Karen Haldorsdt. Sandvik, Langland 20/6, og kom dit.
 3. Karen, f. 1892, død som spedbarn.
 4. Karen, f. 1898, g.m. Ole Valstadberg på Skatval, f. 1893. Barn: Nikolai, f. 1927.
 5. Birgitte, f. 1902, g. 1922 m. Johan Pettersen Fossum i Hegra, f. 1901. Barn: John, f. 1922, Ruth, f. 1924.
 6. Johan, f. 1904, tok over bruket.
 7. Tora Jorun, f. 1908, g.m. Tomas Tomassen Langsetmo, gnr. 38/7.

1931-1967 Johan Jonsen Størseth, f. 27.7.1904. G. 1927 m. Torine Torstensdt. Sletne fra Sletnbrennan 39/5, f. 30.9.1901, d. 1933. Barn:

 1. Marit, f. 22.6.1927, g.m. Alfred Lomundal i Meråker. Barn: Jenny Torine, Joar Eilif. Morten.
 2. John Arvid, f. 1929, tok over bruket.
 3. Gerda Irene, f. 28.5.1930, g.m. Odd Beitland i Meråker. Barn: Jan Arve.
 4. Kåre, f. 1931, se Langsetmoen 38/7.

1968- John Arvid Johansen Størseth, f. 2.3.1929. G.m. Else Irene Gustavsdt. Tømmeråsmo fra Meråker, f. 15.9.1938. Barn: Hroar, f. 1956, Grete Karine og Tove Johanne, tvillinger, f. 1960.