STØRSETJARDET GNR 37/6

Print Friendly, PDF & Email

Dette var en gammel husmannsplass, utskilt fra Størset i 1918 og kjøpt av Jon Tomassen på Langhaugen 37/3 og slått sammen med det bruket. Han ga 500 kroner for eiendommen.

I 1875 var det 1 ku og 6 sauer i plassf jøset og utsæden var knapt ei tynne korn og halvanna tynne poteter. Det var altså ingen stor plass. Den ble lagt øde da folket her flyttet til byen.

Brukere

1814-1838 Pål Jonsen fra Såmstad, f. 1763, d. 1838. G. i m. Mali Jensdt., f. på Mebost 1765, d. 1827. G. I 1828 m. Ingeborg Persdt. Pundsbakkan, f. 1785, d. 1855.

Pål og Mali var husmannsfolk på Såmstad før de flyttet hit. De hadde et barn: Siri, f. 1797, som døde sommeren 1800 da en slåe falt over henne.

1839-1850 Per Sjurdsen fra Bakkhaugen på Punde, søstersønnen til Ingeborg, kona her på Størsetjardet, og Mali Nilsdt. fra Yter Avelsgarden flyttet til Garbergsbjørga (Nyberg).

1851-1885 Pål Persen fra plassen Dyrdalslia, f. 1808, d. 1890, var sønnen til Per Pålsen fra Uststoggo Garberg. G. 1842 m. Berit Olsdt. fra Nyhus på Langli, f. 1817, d. 1885.

De hadde først hatt heimplassen hans. Barn:

 1. Marit, f. 1842, død som barn?
 2. Per, f. 1843, g.m. Malena Estensdt. Motrøen, se Yter Mobakken.
 3. Brynhild, d.e., f. 1846, reiste til Amerika.
 4. Marit, f. 1848, flyttet til Klæbu i 1865, g. 1872 m. Gabriel Persen Leangvollen fra Åsen i Nord-Tr.lag.
 5. Ola, f. 1853, d. 1854.
 6. Olina, f. 1854, tok over plassen.
 7. Kari, f. 1857, d. 1859.
 8. Brynhild, d.y., f. 1859, reiste til Amerika der hun bar navnet Bella Gunnes og ble kjent for massedrap.

1886-1908 Oline Pålsdt., f. 1854, død ugift 15.5.1908. Barn: Paul, f. 1885 (far: Per Olsen Sletnmoen), tok over bruket.

1909-        Paul Persen Størseth, f. 1885. G.m. Julie Ludviksdt. Tiller, f. 1890. Familien flyttet til Trondheim.

Barn:

 1. Leif. f. 1911.
 2. Oskar, f. 1913, druknet sammen med broren Henry under fisking i Garbergselva 31.7.1945.
 3. Borgny, f. 1915, g.m. Oskar Olsen Stamnes, se Dahlø 26/3 under Stamnes.
 4. Asbjørg, f. 1917.
 5. Peder, f. 1919.
 6. Henry, f. 1923, druknet sammen med broren Oskar.