UTIGARDEN (LARSAN) LANGSET 38/1

Print Friendly, PDF & Email

Lars Persen fikk skjøte på halvparten av Utigarden fra far­faren med samme navn i 1866. Etter ham ble bruket kalt Larsan. Per Larssen hadde ikke hatt skjøte på bruket. Han døde i førtifemårsalderen. Lars og broren Mikal, som tok over andre halvparten av Utigarden, holdt offentlig deling i 1878, da bru­ket ble kalt vestre, og det andre for østre.

I 1875 hadde Lars og Eli Langset 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer, 7 geiter og 3 griser og en utsæd på  3/4 t. bygg, 1/2 t. bland­korn, 1 t. havre og 4 t, poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 100 da og krøttera 2 hester, 5 kyr, 2 ungnaut, 18 sauer og 3 gri­ser. Halvparten av dyrkajorda var den gangen nydyrket. I dag blir det reknet med ca. 75 da som drives som kulturjord. Det er 208 da produktiv skog på sjølve bruket. Peder G. Langseth kjøpte mye skog fra Huitfeldts konkursbo og la til bruket: Børsjøtoppen 34/8 -113 da – utskilt fra Oppistoggo Garberg. Holmbakken 36/12 – 760 da – utskilt fra Ustigarden Garberg. Sletnkammen 39/3 – 210 da – utskilt fra Sletnan. Alsetstykket 45/6 -174 da – utskilt fra Alset. Dyrdalsbjørga 62/2 – 73 da – fra Dyrdalen. Svarttjenndalen 83/7-134 da – fra Stor-Evja. Til bruket hø­rer også Elvermo 48/6, utskilt fra Kvelloaunet.

Fra Utigarden 38/1 er utskilt: Langsetmoen 38/7 1893 til To­mas Tomassen. Langset østre 38/8 s.å. til Mikal Persen og lagt til Utigarden 38/4. Langsetbakken 38/14 i 1918 til Peder Jonsen Størseth og Tomten 38/15 i 1924 til den samme.

Brukere

1866-1894 Lars Persen, f. 1843. G.1864 m. Eli Jonsdt. Langset fra Ustigarden, f. 1847.

Begge to døde hos sønnen på Sonfossen i Hegra i 1924.

Barn:

 1. John, f. 1864, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1866, bodde på Dyva i Lånke. Barn: I. Gjertine Antonsdt., f. 1898, g.m. enkmann Nils Rønning, Hoas i Lånke, f. 1904. I. Lauritz, f. 1900 (far: Erik Nilssen Åvik fra Åsen), se Bakken 50/8 under Uglan. III. Emil, f. 8.9.1904 (far: Salomon Hanssen By fra Namsos), g.1935 m. Gunbjørg Klausen, f. 1913, bor på Ytteråsen i Lånke.
 3. Kari, f. 1869, reiste til Amerika, g.m. enkmann Pål Henrik­sen Kyllo, Øver-Kyllo.
 4. Per, f. 1871, d. 1872.
 5. Petrine, f. 1873, død ugift 13.5.1927.
 6. Per, f. 1875, d. 1892.
 7. Marit, f. 1877, bodde i Sondalen i Hegra. Barn: I. Gunnar Sivertsen, f. 1899, d. 1919. I. Kari, f. 6.5.1907, d. 1980, g. 1943 m. Aksel Sonen i Hegra. III. Bjarne, f. 2.6.1913, bor i Son­dalen.
 8. Gunnar, f. 1879, d. 1892.
 9. Ingebrikt, f. 1881, død som spedbarn.
 10. Ingebrikt, f. 1882, g.m. Kari Olsdt. Kjøsnesnesset, f. 1884, d. 1973, reiste til Amerika, bodde i Minnesota, mange barn.
 11. Tomas, f. 1885, reiste til Amerika, bodde i Minnesota, død ugift.
 12. Lars, f. 1887, g.1917 m. Hanna Olsdt. Skarnes fra Romsdal­en, bodde på Sonfossen i Hegra. Barn: Eli, f. 1918, Synøve, f. 1920, Lars, f. 1921, Olga, f. 1926.
 13. Elling, f. 1890, d. 1892.

1895-1936 John Larssen, f. 1864, d. 17.12.1943. G.1895 m. Anne Andersdt. Kvelloaunet fra Kårråhaugen, f. 1864, d. 9.4.1942.

Barn:

 1. Peder Gustav, f. 1895, tok over bruket.
 2. Anders Kvelloaunet, f. 1886 (far: Ola Haldorsen Langlihaugen), g.m. Grete Hammervik fra Frøya, bodde i mange år på Svalbard. Barn: Alfhild, Jorun, Torbjørn, Alf Gunnar, Birger Gunnar.
 3. Marit, f. 1889 (far: Haldor Olsen Volset), g.m. Gunder Ped­ersen Alsethaug 45/3.

1937-1962 Peder Gustav Johnsen Langseth, f. 1895, d. 7.4.1965. G.1922 m. Marit Olsdt. Rygg fra Ryggen 50/7 på Uglan, f. 1899, d. 14.2.1958.

Barn:

 1. Alma, f. 23.11.1922, g.m. Olav Johnsen Stokke, Brustad 96/4 under Mebost.
 2. Aslaug, f. 4.5.1924, g.m. John Aas fra Tydalen, bor i Trond­heim. Barn: Marit Sofie, f. 1946, Anne Rigmor, f. 1950, Eli, f. 1957.
 3. Leif. f. 1925, tok over bruket.
 4. Oddlaug, f. 8.7.1932, g.m. Leiv Halgunset, bor i Hasselvika. Barn: John Gunnar, f. 1956, Peder, f. 1958, Marit, f. 1963.

1963-        Leif Pedersen Langseth, f. 14.7.1925. G.m. Ella Tomasdt. Uglem fra Ugelli 51/9, f. 22.10.1923.

Barn:

1. Per Morten, f. 1954, død som spedbarn. 2. Per Mag­nar, f. 3.7.1956. 3. Trond Kåre, f. 14.9.1958.