UTIGARDEN LANGSET GNR 38/4

Print Friendly, PDF & Email

Denne halvparten av Utigarden fikk Mikal Persen av mor sin. Den offisielle delinga ble gjennomført i 1878, tolv år etter at brødrene Mikal og Lars hadde fått skjøte fra farfaren. Ved delinga i 1878 fikk denne halvparten matrikkelnavnet østre Langset. Brukerne her fortsatte på de gamle Utigardstomtene. Opphavlig har husa på den udelte Utigarden stått omkring sytti meter lengre opp, der det har vært tomter.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 3 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer, 6 geiter og 1 gris på bruket, og utsæden litt rug, 5 åttinger bygg, 1/4 t. blandkorn, 1 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 100 da og krøttera 4 hester, 10 kyr, 8 ungnaut, 16 sauer og 4 griser. På bruket er det 477 da produktiv skog og en årlig til­vekst på 35 kbm. Dyrkajorda blir idag oppgitt til 90 da.

Magnus Langseth i den nye forden sin, modell 1929.

Magnus Langseth i den nye forden sin, modell 1929.

Det var jordskifte på utmarka – heimmarka- til Langsetbruka i 1931-34, med overskifte i 1935. Setra Øvervollen ble et­ter dette skiftet flyttet ned til Stor-Ånvatnet.

Brukere 1866-1918 Mikal Persen, f. 1846, d. 30.10.1933. G. 1872 m. Mali Haldorsdt. Eidemsnesset fra Baknesset på Negarden Eidem

f. 1851, d. 30.1.1944.

Barn:

 1. Peder, f. 1872, tok over bruket.
 2. Haldor, f. 1876, g.m. Anne Bardosdt. Hegset, se Moheim 50/18 under Uglan.
 3. Ingeborg, f. 1878, g.m. Haftor Olsen Slind, se Enarhaugen 9/6 under Grøtem.
 4. Kari, f.  1882,  g.m.  John Johnsen Langseth,  Ustigarden
 5. Ingebrigt d.e., f. 1884, g.m. Oline Mikalsdt. Punde, se Bergstad 19/17 under Balstad.
 6. Magnus, f. 1887, tok over bruket.
 7. Mali, f. 1889, g. 1923 m. Håkon Pettersen Sunndal, Sonli i Hegra. Barn: Anna Petrine, f. 1923, Mali Mikaline, f. 1926, Arne Ingvald, f. 1928, Inga Pauline, f. 1934.

8.  Ingebrigt d.y., f. 1895, reiste til Amerika i 1914.

1919-1921 Peder Mikalsen, f. 1872, død ugift 11.1.1958.

1922-1957 Magnus Mikalsen, f. 1887, d. 21.9.1962. G. 1918 m. In­geborg Kristensdt. Evjen fra Nistoggo Stor-Evja 84/3 f 1897 d. 6.3.1977.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1919, tok over bruket.
 2. Magna, f. 5.4.1920, se Kvennheim 63/95 under Granby.
 3. Kristen, f. 1922, tok over bruket.
 4. Mikal, f. 1929, g.m. Tove T. Sundem, se Kapri 63/103 under Granby.
 5. Bjarne, tvilling, f. 20.4.1929, g.m. Gerda Gladsø.

Barn:  Inger Dagrun, f. 10.2.1958, May Bente, f. 30.3.1961.

1958-1978 Ingebrigt Magnussen Langseth, f. 6.2.1919, d. 27.3.1980. G. 1946 m. Karen Mikkelsdt. Havdal fra Rennebu, f. 8.9.1920.

1979- Kristen Magnussen Langseth, f.. 19.9.1922. G. 1950 m. Ragnhild Kristine Olsdt. Valli fra Nordpå-Jardet Uglan 52/1, f. 19.4.1923.

Barn: 1. Magnus, f. 18.6.1952, 2. Rune, f. 1.12.1964, 3. Gisle, f. 3.3.1966.