LANGSETHAUGEN GNR 38/2

Print Friendly, PDF & Email

Bjørn Persen fikk bygselbrev på plassjord fra heimbruket Utigarden Langset i 1839. Det var meningen at han og Berit Tomasdt. tre år før skulle ta over Sletnbrennan etter Per Anders­sen, men dette ble det ikke noe av, og i 1840 flyttet de inn på Haugen som bureisere. Sommeren 1880 fikk Tomas Bjørnsen utskilt plassen sin fra Utigardsbruka og skjøte fra Lars og Mi­kal Perssønner for 760 kroner. To år før hadde han fått utskilt Trøa 38/3 fra Ustigarden Langset, som han hadde kjøpt av Jon Jonsen for 400 kroner. Disse partene har senere utgjort bruket Langsethaugen.

I 1875 var plasskrøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 9 sauer og 6 geiter og utsæden 3 åttinger bygg, litt blandkorn,  3/4 t. havre og 3 1/2 t. poteter. Tomas og Marit var mer som gardbrukere å re­kne, enn husmannsfolk. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer, 2 geiter og 3 griser på bruket, ikke ulike de talla fra åtti år tidligere. Det er 26 da dyrka her og 90 da pro­duktiv skog.

Brukere

1839-1868 Bjørn Persen fra Utigarden Langset, f. 1805, død ved sjølmord 1868. G. 1832 m. Berit Tomasdt. fra Nigarden Garberg, f. 1812, d. 1877.
Barn:

 1. Per, f. 1832, død hausten 1860, to og en halv måned etter han ble g.m. Kari Gunnarsdt. Nervik, Brennhaugen (som ble g. II 1868 m. Ola Olsen Lien, Marstad).
 2. Tomas, f. 1836, tok over bruket.

3.  Kari, f. 1843, g.m. Gunnar Sjurdsen Alsetkleven.
1869-1913 Tomas Bjørnsen, f. 1836, d. 19    . G. 1858 m. Marit

Olsdt. Dyrdal fra gnr. 62/1, f. 1837, d. 13.1.1911.

Barn:

 1. Bjørn, f. 1859, g.m. Kari Persdt. Garberg, se Garbergsbakken.
 2. Marit, f. 1863, g.m. Ole Olsen Langlitrøen, Stortrøa.
 3. Berit, f. 1868, g.m. Ole Larssen Sletne, Sletnan 39/2.
 4. Olive, f. 1876, d. 1886.
 5. Kari, f. 1881, d. 1903.

1914-1919 Bjørn Tomassen og Kari Persdt. bodde på Garbergsbakken.

1920-1974 Peder Bjørnsen Langseth, f. 1888, d. 4.6.1942. G. 1919 m. Karen Otedt. Garberg fra Avelsgarden 36/3, f. 1891. De tok over bruket her etter foreldra hans, se Garbergsbakken.
Barn:

 1. Kari, f. 21.10.1919.
 2. Bjarne, f. 1921, g.m. Marit Haldorsdt. Balstad, se Granly 30/61 under Setsås.
 3. Anne Elisabeth, f. 25.9.1923.
 4. Gunvor Bergitte, f. 1926, g.m. Eystein Olsen Guldseth, se Tømmerøy 30/47 under Setsås.
 5. Anlaug Olive, f. 6.11.1927, g.m. Viktor Susegg, f. 1924, bor på Steinkjer. Barn; Arvid, f. 1961, Helge, f. 1962, Elisabet, f. 1966.
 6. Ollaug, f. 21.12.1929, g.m. Reidar Ilgod, f. 1927, bor i Oslo.
 7. Ole, f. 1932, tok over bruket.

1975-1978 Ole Pedersen Langseth, f. 16.3.1931, bor på Kvennbakken 35/27 på Garberg.

1979- Bjørn Erik P. Langseth, sønnesønnen til Bjarne Pe­dersen Langseth.