SPÆLAN

Print Friendly, PDF & Email

Denne husmannsplassen ble ryddet sist i 1700-åra, av folk som gikk ifra Utigarden Langset. Den lå ved grensa mot Størset, ned mot Langsetmoan. Det bodde folk her til opp i de første 1900-åra. I 1875 hadde husmannsfolket 1 ku, 1 sau og 2 geiter, sådde 1 åtting bygg og 1/2 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter.

Brukere

1794-1813 Sjurd Anderssen og Gjertrud Olsdt., se Utigarden Langset, døde begge i 1813.

1814-1862 Ola Sjurdsen, se Utigarden Langset, f. 1782, d. 1838. G. i 1809 m. Kirsti Olsdt. Klesetplassen fra Grimsplassen, f. 1784, d. 1826, taus på Nesta hos morsøster sin – Ingeborg Grimsdt. – senere på Bell. G. I 1827 m. Marit Jonsdt. Pundsbakken, f. på Dyrdalen 1788, d. 1874, som var G. i m. Ola Persen Pundsbakken, Kong-Pe-rommet, og hadde to døtrer med ham som ble med hit til Spælan, se Pundsbakken vestre.

Barn:

  1. Gjertrud, f. i 1. ekteskap 1810, heime i 1827. G.m. Jon Torgersen Bergskroken.
  2. Kirsti, f. 1828, g.m. Ola Sjurdsen Volsetsveen.
  3. Sivert, f. 1836, tok over plassen.

1863-1902 Sivert Olsen, f. 1836, d. 20.6.1911. G. 1863 m. Malena Severinsdt. Bakken fra Flora, f. 1837, d. 19    .
Barn:

  1. Marit, f. 1863, d. 1878.
  2. Gunhild, f. 1867, flyttet ut. G.m. Olse Jonsen Bjerken, se Langlisehaugen 41/5.
  3. Ole, f. 1872, g.i Bakke k. i Tr.heim 1900 m. Gjertrud Persdt. Bergemoan, f. 1878. De Bodde i Nittedal.  (Om Gjerdtrud Persdt. Berge, se Bjørkli 64/7 under Øverhårstad.)
  4. Severin, f. 1876, bodde i ei stue ned for Kjelstadfossen, død ugift 19    .
  5. Martin, f. 1879, g.m. Gunhild Olsdt. Almås i Singsås, f. 1881, bodde på Reitstøa i Singsås. Barn: Anna Marie, f. 1905, d. 1927, Oline, f. 1906, Sigvart, f. 1908, Peder, f. 1910, Olaf. f. 1912,, død som spedbarn, Olaf. f. 1914, Hans, f. 1916, Mar­git, f. 1919, Hjalmar, f. 1922.