USTIGARDEN LANGSET 38/6

Print Friendly, PDF & Email

Jon Jonsen, sønnesønnen til første bygselmannen på denne halvparten av Langset, fikk kongeskjøte på Ustigarden i 1828 for 350 spd. Han lånte 300 spd. i Norges Bank da han kjøpte. Denne Jon og kona Eli Gunnarsdt. satt som husmannsfolk un­der steforeldra hans, men da de i 1827 døde, gjorde han krav på Ustigarden, som faren i 1785 døde fra, og som mora satt som bygselkone på til i 1808. Langset ble like etter at steforeldra dø­de, frambudt for salg, og Jon Jonsen fikk altså kjøpe. Halvbro­ren Jon Eriksen var fire år før druknet.

På Ustigarden var det i 1866 62 mål dyrkajord og 11 mål na­turlig eng. Bruket kunne fø 2 hester, 7 storfe, 24 sauer og 1 gris. Den årlige avlinga på innmarka skulle være 12 t. bygg, 46 t. havre, 40 t. poteter og 30 lass høy. I tillegg kom 20 lass høy fra markaslåtten, som i alt var 40 lasseng, 12 lass fra de to seter­vollene og like mye fra Langsetmoan. Slik som på Utigarden kunne det drives ut 6 tylfter planketømmer årlig.

I 1875 hadde Jon Jonsen og Kari Tomasdt. 2 hester, 6 kyr, 6 ungnaut, 10 sauer, 12 geiter og 3 griser, sådde 1 t. bygg og 3 t. havre og satte 3 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajorda 160 da – senere redusert med ca. 20 da – og buskapen 1 hest, 14 kyr, 7 ungnaut, 21 sauer og 2 griser. Av den omkring 2000 da store utmarka er 1317 da pro­duktiv, med 73 kbm årlig tilvekst.

Husa på dette bruket er flyttet to ganger til nye tufter, sist i 1939, om lag hundre meter lenger ned og sør.

Fra Ustigarden er utskilt: Langsettrøa 38/3 i 1878 til Tomas Bjørnsen Langsethaugen og slått sammen med plassen hans. Teigen 38/9 var solgt alt i 1875 til A. Huitfeldt og Co., men ut­skilt først i 1897, og igjenkjøpt av John Johnsen Langseth i 1935. Samtidig ble også Langsetstykkene som i 1861 var solgt til sak­fører Grabow, og senere overtatt av Huitfeldt, kjøpt tilbake. Brennhaugen 38/21 er utskilt i 1955 til Peder Olaus Sletne og

lagt til Sletnbrennan 39/6.

Brukere

1744-1769 Anders Jonsen fra Moen, f. 1706, d. 1778. G.1735 m. Mali Haldorsdt. fra Oppistoggo Garberg, f. 1712.

Anders skulle egentlig ha tatt over heimgarden Moen, men ble med svogeren på deling av Langset, slik at han og Mali tok over denne halvparten, mens søster hennes og mannen tok over den andre.

Barn:

 1. Haldor, f. på Garberg 1737, død som barn, trulig i 1739.
 2. Jon, f. ca. 1739, tok over bruket.
 3. Haldor, f. 1745, d. 1768.

1770-1785 Jon Anderssen, f. ca. 1739, d. 1785. G. i 1767 m. Brynhild Ingebriktsdt. Kjelstad d.y., f. 1743, d. 1771. G.I 1775 m. Brynhild Jonsdt. Kyllo, f. 1751, d. 1808, som var g.I m. Erik Ol­sen.

1786-1808 Brynhild Jonsdt, enke etter Jon Anderssen Lang­set. G.I 1786 m. Erik Olsen Garberg (se Nygarden Langli), f. ca. 1756, d. 1827, som var g.I m. Kari Sjurdsdt.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Mali, f. 1768, g.m. Kristen Olsen Eidem, se Eidemstrøa under Yster-Eidem.
 2. Haldor, f. 1771, død som spedbarn.
  Barn i 2. ekteskap:
 3. Anders, f. 1777, d. 1780.
 4. Jon, f. 1779, tok over bruket.
 5. Anders, f. 1781, bodde heime, død ugift 1839.
 6. Haldor, f. 1784, g.m. enke Marit Jørnsdt. Uglem, Ustigarden og kom dit.

1786-1808 Brynhild Jonsdt., enke etter Jon Anderssen Lang­set.

G.I 1786 m. Erik Olsen Garberg (se Nygarden Langli), f. ca. 1756, d. 1827, som var g.I m. Kari Sjurdsdt.
Barn:

 1. Jon, f. 1787, g.m. Brynhild Jensdt. Eidemsbotn under Yster-Eidem og kom dit.
 2. Ingeborg, f. 1791, g.m. Anders Anderssen Uglem, Nordpå-Jardet.

1809-1827 Erik Olsen, enkmann etter Brynhild Jonsdt. Lang­set. G.I 1809 m. Kan Sjurdsdt. Alset, f. 1774, d. 1827.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1809, bodde heime, død ugift 1881.
 2. Ola, f. 1811, g.m. Sessil Andersdt. Uglem, se Skogan under Jensgarden Uglan.

1828-1847 Jon Jonsen, f. 1779, d. 1844. G.1822 m. Eli Gunnarsdt. Langli fra Gunnagarden, f. 1792, d. 1864.

De satt først som husmannsfolk på Langsettrøa.

Barn:

 1. Dødfødt gutt i 1823.
 2. Jon, f. 1829, tok over bruket.
 3. Gunnar, f. 1835, d. 1855.

1848-1889 Jon Jonsen, f. 1829, d. 12.2.1903. G.1848 m. Kari Tomasdt. Garberg fra Nigarden, f. 1827, d. 14.1.1907.

Som kårfolk flyttet de til Garbergstrøa, som de fikk i pant av den gamle eieren, og senere overtok.

Barn:

 1. Eli, f. 1847, g.m. Lars Persen Langset, Utigarden 38/1.
 2. Marit, f. 1855, tok over bruket.
 3. Gurine, f. 1861, g.m. Paul Persen Garberg, Ustigarden, se Nordpå-Jardet Aftret 150/3.
 4. Johanna, f. 1867, tok over Garbergstrøa 34/4 etter foreldra.

1890-1913 Marit Jonsdt., f. 1855, d. 2.1.1930.

G.1880 m. Jon Henriksen Kyllo fra Øver-Kyllo 93/5, f. 1845, d.

6.7.1933, sønnen til Henrik Pålsen fra Bellet.

Barn:

 1. John, f. 1881, tok over bruket.
 2. Guri, f. 1884, bodde heime, død ugift 18.4.1955.
 3. Kari, f. 1886, bodde hos besteforeldra på Garbergstrøa, der hun senere drev bruket, død ugift.
 4. Henrik, f. 1888, reiste til Amerika i 1911.
 5. Gerhard, f. 1892, reiste til Amerika i 1927, død ugift 1977.
 6. Johanna, f. 1898, død ugift 30.1.1954. Barn: Margit, f. 18.6. 1932, g.m. Per Tomassen Uglem, Uglli 51/9.

1914-1948 John Johnsen, f. 1881, d. 23.11.1949. G.1911 m. Kari Mikalsdt. Langset fra Utigarden 38/4, f. 1882.

Barn:

 1. Marit, f. 11.6.1911, g.m. John Haldorsen Velve, Tærjersjardet 79/1.
 2. Mali, f. 1913, g.m. Ole Pedersen Eidem, Motrøa 27/8.
 3. Jenny, f. 29.8.1915, g.m. John Olsen Aftret, Testinngarden Slindan 143/5.
 4. John, f. 1917, tok over bruket.
 5. Mikal, f. 1920, se Stenstad 38/20 under Langset 38/4.
 6. Ingeborg, f. 6.10.1923, g.m. Ole Pedersen Røsseth, Almåa 50/10 under Uglan.
 7. Johanne Karine, f. 3.1.1926, g.m. Gunnar Hansen i Trond­heim. Barn: Gunnar Kåre, f. 1963.
 8. Olga Martine, f. 29.10.1931, g.m. John Nilssen Voldmo i Hommelvik, f. 1917. Barn: Brit Marit, f. 1969.

1949-        John Johnsen Langseth, f. 10.11.1917. G.m. Gunvor Fossum, f. i Rennebu 28.4.1922. Barn: John, f. 29.8.1960.