NYTRØA GNR 38/10

Print Friendly, PDF & Email

Det offisielle navnet på husmannsplassen her var Langsettrøa, men den ble i 1906 utskilt fra Ustigarden Langset under navnet Nytrø. I 1875 er plassen kalt Langhaugen nedre, trulig avdi husmannen her, Per Tomassen, var fra Langhaugen på Størset. Han og Berit hadde da 2 naut, 4 sauer og 2 geiter på plassen, sådde 5 åttinger korn og satte 5 kvarter poteter. Om­kring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket. Det er 14 da dyrket og 22 da produktiv skog.

Brukere

1815-1827 Jon Jonsen og Eli Gunnarsdt. flyttet til heimbruket hans, se Ustigarden Langset. Det var visstnok Nytrøa Jon had­de bygsel på fra 1815. Han og Eli giftet seg i 1822 og drev fra da plassen noen år.

1860-1889 Per Tomassen fra Langhaugen på Størset, f. 1826, d. 16.3.1909. G.I 1857 m. Anne Jonsdt. fra Skomakerhaugen på

Brynhild Størset og dattera Marit ved heimen sin. Som vi ser drev Marit med sauming.

Brynhild Størset og dattera Marit ved heimen sin. Som vi ser drev Marit med sauming.

Garberg, f. 1829, d. 1871. G.I 1874 m. Berit Olsdt. Uglem, f. på Nykkelmoen 1831, d. 9.6.1907, som var g.I m. Tomas Anderssen Uglem, Nordli.
Barn:

 1. Brynhild, f. 1858, d. 1887.
 2. Ingeborg, f. 1859, g.m. Per Larssen Sletne, se Høgbrennan under Sletnan.
 3. Tomas, f. 1861, tok over bruket.
 4. Johanna, f. 1864, bodde heime, d. 1917.
 5. Anne, f. i 2. ekteskap 1874, g.m. Ole Olsen Uglemsmoen, se Ryggen under Uglan.

1890-1935 Tomas Persen, f. 1861, d. 29.6.1936. G.1886 m. Ingeborg Tomasdt. Langsettrøen, f. 1863, d. 3.4.1936.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1887, g.1910 m. Hågen Kristian Byberg i Hom­melvik, f. i Stjørdal 1889. Barn: Håkon Teodor, f. 1911, Inga død ung, Tomas Hedvin, f. 1916.
 2. Anne Bergitte, f. 1888, g.1911 m. Petter Andreas Eriksen Myren i Lånke, f. 1886. Barn: Einar, f. 1912, Ingeborg Kris­tine, f. 1913, Ragna Annie, f. 1915, Tomas, f. 1919, Olaf. f. 1921, Peder Arvid, f. 1927.
 3. Peder, f. 1891, g.m. Peggy Hansen, se Sagtun 63/58 under Granby.
 4. Tomas, f. 1893, d. 2.5.1931, g.1929 m. Ingeborg Tomasdt. Langetmo, f. 1904. Barn: Margot, f. 7.12.1928, Inger, f. 25.2. 1930.
 5. Magnus, f. 1896, g.1920 m. Julie Berntine Byberg, bodde i Stjørdalen. Barn: Ingeborg, f. 1920, Tomas, f. 1925, Bjørg, f. 1927, Idar, f. 1930, Trygve, f. 1932, Solveig, f. 1933.
 6. Inga Torine, f. 1898, g.m. Frits Olafsen Flodin, se Stenstad under Utigarden Langset.
 7. Bernt, f. 19.9.1900, g.m. Bergitte Nilsdt. Fuglem, se Låstad 53/6 under Uglan.
 8. Johan Ludvik, f. 1902, tok over bruket.
 9. Magda, f. 1906, g.1940 m. Malvin Hellberg, bor i Stjørdal.
  Barn: Malvin Torbjørn, f. 1940.
 10. Ingeborg Kristine, f. 1908, g.1941 m. Helge Adolf Helminsen bor i Lånke. Barn: Ruth, f. 1941, Arne, f. 1943, Karin, f. 1951. 1936-1963 Johan Ludvik Tomassen Nytrø, f. 14.10.1902,  d. 8.1.1964. G.1936 m. Brynhild Paulsdt. Moen fra Yter Mobakken 27/11, f. 5.5.1904.

Barn:

 1. Ingeborg Anne, f. 1945, død som spedbarn.
 2. Else Margrete (adopdtivdatter), f. 1940, tok over bruket. 1964-        Else Margrete Nytrø, f. 12.1.1940.

G.I m. Hans J. Hansen fra Leksvika, f. 23.1.1928, d. 27.8.1967. G.I m. Harald J. Hansen fra Leksvika, f. 13.10.1930. Barn: Ane Brit, f. 1959, Jan Helge, f. 1963, Solfrid, f. 1979.