SLETNAN VESTRE GNR 39/1

Print Friendly, PDF & Email

Torsten Olsen Langli kjøpte Sletnan i 1866, men delte med Lars Persen og satt sjøl igjen med denne halvparten, som un­der den offentlige delinga i 1893 fikk matrikkelnavnet vestre. Barna til Torsten og Brynhild Eriksdt. døde uten etterkomme­re og i 1966, hundre år etter delinga, ble bruket oppløst. Det ble nå delt i tre parter: bruk 39/1 ble lagt til Sletnan 39/2, Storvollmarka 39/10 til Langlistrøa 41/10, og Sletnan søndre 39/11 til Sletnbrennan 39/5.

I 1875 drev Torsten Olsen bruket sammen med Goro Sjurdsdt. Evjen, og hadde 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer, 3 geiter og 2 griser, sådde 3/8 t. bygg og 3/4 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 50 da og krøttera 1 hest, 7 kyr, 7 ungnaut, 6 sauer og 2 geiter. Det var I 184 da pro­duktiv skog på bruket, med en årlig tilvekst på 131 kbm.

Fra Sletnan vestre ble plassen Brennan 39/5 utskilt i 1916 til husmannen Arnt Eriksen.

Brukere

1866-1900 Torsten Olsen fra Gunnagarden Langli, f. 1832, d. 1917. G.1878 m. Brynhild Eriksdt. fra Sletnbrennan (Nerbrennan), f. 1859, d. 1884.

Barn:

  1. Ole, f. 1878, tok over bruket.
  2. Ingeborg, f. 1880, drev bruket sammen med broren, død ugift 20.1.1967.
  3. Erik, f. 1883, reiste til Amerika i 1906, bodde i Wisconsin, død barnløs.

1901-1965 Ole Torstensen Sletne, f. 1878, død ugift 29.12.1965.