SLETNAN ØSTRE GNR 39/2

Print Friendly, PDF & Email

Under folketellinga i 1865 var ennå Sletnan hel og holden, og Ola Arnsen satt her med en huslyd på ti, men levde på nåde fra kreditorene. Høsten 1866 fikk Torsten Olsen Langli skjøte på garden, etter at den var solgt på auksjon. Gudbrandsdølen Lars Persen fikk ikke skjøte på halvparten sin – Sletnan østre -fra Torsten før i 1893, da de endelig hadde fått gjennomført of­fentlig deling. Etter tradisjonen skal Lars Persen og Gollaug Olsdt. være kommet til gards alt i 1865, men de svarte ikke skoletoll her før i 1868, så det er noe uklart hvilket år halveringa av Sletnan gikk for seg. Det sitter fortsatt etterkommere fra innflytterne som brukere på Sletnan.

I 1875 var det 1 hest, 2 kyr, 4 ungnaut, 9 sauer og 4 geiter på bruket, og utsæden var 3 åttinger bygg, 3 kvarter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 50 da og krøttera 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer, 3 geiter og 3 griser. Det var 722 da produktiv skog her, med 71 kbm årlig tilvekst. Dyrkajorda blir i dag oppgitt til 65 da og skogvidda til 1050 da.

Fra Sletnan 39/2 er utskilt: Brattåsen 39/4 i 1910 til Ole Olsen Langlitrø og lagt til bruket hans – 41/10. Høgbrennan 39/6 i 1916 til John H. Siras. Litlvollremmet 39/7 i 1919 til Peder P. Garberg, Sjøvollen 65/38, men i 1976 overtatt av Gunnar E. Langli, Sletnbrennan. Litlvollmarka 39/8 i 1934 til Ole O. Sletne, men senere lagt til bruket her igjen. Kvilebu 39/9 til Bjørg Ham­mer, men senere lagt til hovedbruket igjen.

Brukere

1868-1892 Lars Persen, f. i Fåberg i Gudbrandsdalen 1816, d. 1892. G.m. Gollaug Olsdt, f. i Tynset prestegjeld 1830, d. 1897.

Familien kom til Selbu fra en plass på Stamnan i Rennebu, og de fem eldste barna er født der.

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1853, d. 19 , G. i 1880 m. Brynhild Olsdt. Sletne, f. 1848, død på barselseng 1882, I 1885 m. Helke Jonsdt. Slindbrauten, f. 1850, d. 19 , barnlause ekteskap. Ingebrikt og Helke fikk sette seg ned som husmannsfolk i Sletnlia, men plassen ble lagt til bruket igjen.
 2. Anne, f. 1854, g.m. Lars Kristensen Moen 49/3 under Uglan.
 3. Gunhild, f. 1858, g.m. Torsten Jonsen Eidemsodden, se Langsetbakken 38/14.
 4. Peder, f. 1862, g.I m. Johanna Ottesdt. Mosletkvitlen, I m. Ingeborg Persdt. Langsettrøen, se Høgbrennan nedafor.
 5. Ole, f. 1865, tok over bruket.
 6. Berit, f. 1869, d. 1894.
 7. Gurine, f. 1872, d. 16.6.1965. Barn: I. Gurine Tomasdt., f. 1894, g.m. John Haldorsen Siras. I. Ludvik Bernhard, f. 1897, se Litlstoggo Moslett 123/1. III. Anna, f. 1899, se Hegg­stad 35/18 under Garberg. IV. Torine, f. 1901, se Langhaugen 37/3 under Størset.
 8. Lars, f. 1874, d. 1955, g.1908 m. Lina Hansdt. Fulsetmoen i Hegra. Lars var i ungdommen i Amerika, bodde senere i Hegra, men flyttet som enkmann til brorsønnen på Espet. Barn: Lovise Kristine, f. 1896 (mor: Mali Larsdt. Eidemsnesset, Larsrommet), Agnes, f. 1909, død som barn, Kåre Lyder, f. 1911, Agnes, f. 1913.

 

1893-1933 Ole Larssen, f. 1865, d. 27.9.1928. G.1894 m. Berit To­masdt. Langsethaugen fra gnr. 38/2, f. 1868, d. 1.7.1953.

Barn:

 1. Anne, f. 1889, d. 1915 (mor: Brynhild Persdt. Almås, Rojardet på Kvelloaunet).
 2. Tomas, f. 1893, d. 1908.
 3. Lars, f. 1895, tok over bruket.
 4. Ole, f. 1897, g.m. Petrine Pedersdt. Sandvik, se Espås 30/27 under Setsås.
 5. Peder Olaus, f. 1899, g.m. Johanne Marie Olsdt. Langli, se Sletnbrennan 39/5.
 6. Gunelie, f. 1901, g.m. Ole Gundersen Garberg, se Børdalen 47/5.
 7. Karen, f. 1903, d. 1959, g.1933 m. Peder Haldorsen Sandvik fra Jøsås i Mostadmarka, f. 1890 (se Balstadmoan 19/5), d. 1975, bodde på Myraunet på Skatval i Stjørdalen, men kjøpte i 1958 Stenstad 38/20 på Langset. Barn: I. Oddrun, f. 1934, g.m. Ingolf Rasmussen Husby i Skaun, f. 1931. I. Bjørg Oddveig, f. 1936, g.m. Gunnar Sverresen Alsethaug, se Sollund 43/10 under Langli.
 8. Marit, f. 1905, d. 1927.
 9. Tora 1908, d. 1927.

1934-1976 Lars Olsen, f. 1895, d. 10.3.1968. G.1929 m. Sofie Jonsdt. Garberg fra Garbergstrøa 33/21, f. 1900.

Barn:

 1. Bjørg Tora, f. 2.4.1930, g.m. Rolf Hammer, se Bjerklund 54/16 under Bårset.
 2. Ola, f. 1937, tok over garden.

1977-         Ola Larssen Sletne, f. 9.2.1937. G.m. Serine Hilmarsdt. Sæther fra Ustigarden 136/2, f. 11.5.1945. Barn: Lars, f. 1970, Marit Sissel, f. 1972.