SLETNBRENDEN GNR 39/5 (NERBRENNAN)

Print Friendly, PDF & Email

Det var jorddrengen på Sletnan – Ola Eriksen – som først slo seg ned som husmann på Brennan, trulig like etter at han og Anne Olsdt. ble gifte. Far hans døde da Ola var i tolvårsalderen og han fikk senere stefar to ganger. Andre stefaren var ba­re åtte år eldre enn Ola, og forholda ble slik at da Ola skulle gif­te seg, ble det til at han flyttet unna, opp på Brennan og kom al­dri til å få bygselbrev på Sletnan.

Da Per Anderssen Sletnbrennan ble enkmann andre gangen, fikk Bjørn Persen Langset, Utigarden, bygselbrev på plassen, men Per ble rådd til å fortsette her og Bjørn måtte trekke seg. Etter at Per ble drept under vedkjøring i bekkdalen aust for plassen, ble det øde her, men ordnet slik at sønnen på Sletnan Erik – fikk bygsel på plassen. Neste generasjon, Arnt Eriksen, fikk utskilt plassen i 1916 og skjøte for 1 500 kroner. Han og In­geborg Tomasdt. solgte i 1935 til Peder Olsen Sletne, som slo sammmen de to Brennbruka – bnr. 5 og 6. I 1966 ble en part av Sletnan vestre – Sletnan søndre 39/11 – lagt til Brennan.

I 1875 var det på Ner-Brennan 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sau­er og 6 geiter og utsæden  1/4 t. bygg, 1t. havre og 2 1/2 t. poteter. Som nevnt ble bruket utvidet og omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer, 2 geiter og 2 griser på bruket. Det er 60 da dyrkajord på bruket og 710 da skog.

Brukere

1792-1813 Ola Eriksen fra Sletnan, f. 1752, d. 1835. G.1776 m. Anne Olsdt. fra Eggaodden, f. 1751, d. 1823, som var taus på Langset.
Barn:

  1. Gjertrud d.e., f. 1777, tok over plassen.
  2. Brynhild, f. 1780, g.m. enkmann Kristen Olsen Eidemstrøen.
  3. Gjertrud d.y., f. 1783, g.m. Anders Torstensen Renå, se Størsetmyra.

1814-1824 Gjertrud Olsdt. d.e., f. 1777, d. 1825. G.1814 m. Per Anderssen Uglem fra Jensgarden, f. 1780, d. 1846, som var g.I m. Ingeborg Sjurdsdt. Barn: Ola, f. 1816, d. 1819, Ola, f. 1819, d. 1824.

1825-1850 Per Anderssen, enkmann etter Gjertrud Olsdt. Brennen. G.I 1826 m. Ingeborg Sjurdsdt. Langset (se Utigar­den Langset) fra plassen Spælan, f. 1780, d. 1837.

Barnlaust ekteskap. Etter at Ingeborg døde, hadde han Ragnhild Jonsdt. til å stelle huset. Etter at Per omkom, bodde

Ragnhild her alene noen år.

Husmann, skredder og skinnfellmaker Arnt Eriksen og kona Ingeborg Tomasdt. og dattera Marit.

Husmann, skredder og skinnfellmaker Arnt Eriksen og kona Ingeborg Tomasdt. og dattera Marit.

1851-1884 Erik Arnsen fra Sletnan, f. 1823, d. 1876. G.1852 m. Ingeborg Olsdt. fra Engjardet, f. 1829, d. 1919.
Barn:

  1. Arnt, f. 1853, tok over plassen.
  2. Ingeborg, f. 1855, reiste til Amerika i 1883, g.m. Peder Olsen Fuglemsmoen.
  3. Brynhild, f. 1859, g.m. Torsten Olsen Sletne, Sletnan 39/1.
  4. Kari, f. 1863, g.m. Kristen Persen Størset.

1885-1934 Arnt Eriksen, f. 1853, d. 9.6.1940, var skredder. G.1885 m. Ingeborg Tomasdt. Hårstadåsen fra Stormyråsen på Øver-Hårstad, f. 1855, d. 20.10.1943.

Barn: Marit, f. 1884, død ugift 6.2.1933. Barn: Anna, f. 1910, d. 1929.

1935-1973 Peder Olaus Olsen Sletne fra Sletnan 39/2, f. 28.2.1899, d. 26.4.1979. G. 1936 m. Johanne Marie Olsdt. Langli fra Ustgarden 42/1, f. 11.8.1904.

1974-        Gunnar Estensen Langli fra Gunnagarden 41/3, f.

25.7.1931, er søstersønnen til Johanne Marie Sletne og vokste opp her.