SLETNEBRENNAN GNR 39/6 (HØGBRENNAN)

Print Friendly, PDF & Email

Ola Ingebriktsen og Marit Olsdt. bosatte seg på Høgbrennan i 1833, det året de fikk bygselbrev fra Arn Olsen Sletne. Øverbrenden er plassen kalt i bygselbrevet. Lenger ned på Brennan var det en eldre plass, Nerbrennan, der Ingeborg og Per den gangen holdt hus. Da Sletnan i 1867 ble delt, tok hver av de to brukerne over sin plass på Brennan – Høgbrennan ble lagt til gnr. 39/2.

Da Ingebrikt Olsen flyttet herifra, tok mora, husmannsenka Marit Olsdt. Høgbrennan, og ga bort stua her til sønnen Ola Uglemsmoen, men tok igjen bruksrett til den. Senere ble det bygd igjen på Høgbrennan, av sønnen på Sletnan. Familien flyttet til Lånke i 1912 og fem år senere solgte Ola Larssen Slet­ne plassen til Jon Haldorsen Siras og den ble utskilt fra bruket. John og kona dro også innover og Per Larssen og Ingeborg kjøpte i 1921, men det ble solgt igjen i 1934 og nå slått sammen med nedre Brennbruket – gnr. 39/5.

På denne plassen var det i 1875 1 okse, 2 kyr, 5 sauer go 4 gei­ter og utsæden 1/8 t. bygg,  1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter.

Brukere

1833-1865 Ola Ingebriktsen d.e. fra Kåråhaugen på Knektaunet, f. 1798, d. 1885. G.1833 m. Marit Olsdt. fra Moslettjardet, f. 1808, d. 1897.

De flyttet til sist til sønnen på Langlishaugen.

Barn:

  1. Ingebrikt, f. 1834, g.m. Ingeborg Jonsdt. Mebost, se Oppihaugen under Nyhus på Langli.
  2. Ola, f. 1839, g.m. Marit Olsdt. Uglem, se Uglemsmoen.
  3. Ingeborg, f. 1844, G. i Lade 1867 m. Jon Kristensen Væresbakken i Malvik.
  4. Lars, f. 1847, d. 1874.

1866-1877 Ingebrikt Olsen og Ingeborg Jonsdt. flyttet til Langlishaugen.

1878-1884 Ola Ingebriktsen og Marit Olsdt. drev plassen ei tid etter at sønnen flyttet, men flyttet til sist etter til Langlishaugen.

1897-1912 Per Larssen fra Sletnan 39/2, f. 1862, d. 1922. G.I 1885 ni. Johanna Ottesdt. fra Moslettkvitla, f. på Jakopstrøa i Gressli i Tydal 1862, d. 1890. G.I 1896 m. Ingeborg Persdt. Langsettrøen fra Nytrøa, f. 1859, d. 1950.

Familien bodde først på Moslettkvitla og barna er født der. Per og Ingeborg flyttet i 1912 til Hoåsen i Lånke, men kom igjen sammen med sønnen Jørgen.
Barn:

  1. Ingeborg, f. 1888, d. 1903.
  2. Lars, f. 1895, d. 1897.
  3. Jørgen, f. i 2. ekteskap 1896, kjøpte igjen bruket. 1917-1920 John Haldorsen og Gurine Tomasdt. Siras flyttet til

Langstein og senere til Lånke.

1921-1924 Jørgen Persen Sletne, f. 1896, bygde seg ei stue på Sletnan da bruket ble solgt.