LANGLITRØ GNR 41/10 (STORTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Da den gamle slekta på Nyhus måtte gi opp der, bosatte den seg på to husmannsplasser under bruket – Per på Haugen og broren Ola her på Stortrøa. Øvertrøa er den kalt da Ola Olsen fikk bygselbrev i 1849 av brødrene Per og Jon, som ennå satt med heimbruket Nyhus. Ola var den gangen bare tjue år, og dreng på Sletnan. Først da han i 1854 ble gift med Ingeborg Jonsdt. på Nygarden Langli, bar det opp i bakkene her på Stortrøa.

I 1906 ble Stortrøa utskilt fra Nyhus og Ola Olsen den andre fikk skjøte fra Ingebrikt Arntsen Langli for 1400 kroner. I 1910 kjøpte Ola en part av Sletnan 39/2 – Brattåsen 39/4  som senere har hørt her til. I 1966 ble Storvollmarka 39/10 kjøpt fra Sletnan 39/1 og bruket har nå 45 da dyrkajord og 850 da skog.

I 1875 var det 2 okser, 2 kyr og 6 sauer på Stortrøa og utsæden 1/4 t. bygg,  1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var krøtte­ra 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 5 griser. Det er 45 da dyrkajord og 103 da produktiv skog på bruket.

Brukere

1849-1879 Ola Olsen fra Nyhus på Langli, f. 1829, d. 19   , var tømmermann og skorstensmurer. G.1854 m. Ingeborg Jonsdt. fra Bjørka i Flora, f. 1830, d. 5.6.1911, som var oppfostret hos morsøster si, Marit Larsdt. på Nygarden Langli.
Barn:

 1. Brynhild, f. 1854, d. 1890.
 2. Ola, f. 1860, tok over plassen. 1880-1932 Ola Olsen f. 1860, d. 14.9.1937.

G.1888 m. Marit Tomasdt. Langsethaugen, f. 1863, d. 6.9.1909. Barn:

 1. Ole, f. 1889, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 1891, se Solheim 36/10 under Ustigarden Garberg.
 3. Marit, f. 1894, g.m. Peder Severinsen Uglem, Grindhaugen 49/7.
 4. Teodor Kristian, f. 1904, g.m. Anne Arntsdt. Nykkelmo, se Svean 36/7 under Garberg.
 5. Inga Sofie, f. 1905, g.m. John Larssen Moen, Uglemsmoen 49/3.

1933-1958 Ole Olsen, f. 1889, d. 1960. G.1912 m. Ingeborg Kristensdt. Størset, f. 1890, d. 11.8.1970.
Barn:

 1. Ole, f. 14.7.1912, d. 27.9.1974, g.1931 m. Helga Olsdt. Sølvhaug, Sølvhaugen 43/4 under Langli, f. 16.6.1909, d. 1.12. 1975. Barn: I. Sigrid, f. 1930, g.m. Magnar Jønland, se Sølv­haugen 43/4. I. Ola, f. 26.9.1934, g.m. Ellinor Øvre fra Hom­melvik, f. 1937, bor på Inderøy. Barn: Elin, f. 1960, Iren, f. 1964, Hege, f. 1967. III. Ingeborg, f. 11.1.1937, g.m. Per Brå på Byneset, f. 1937. Barn: Sissel, f. 1959, Heidi, f. 1960, Sivert f. 1962, Grete, f. 1964. IV. Olaug, f. 26.12.1941, g.m. Edmund Haugum på Byneset, f. 1931. Barn: Inger Hlene, f 1961, Eli Oddny, f. 1963, Britt Mari, f. 1965, Kon­rad, f. 1967, Ole, f. 1971, d. 1979, Erlend, f. 1976.
 2. Marit, f. 26.11.1913, g.1938 m. Andreas Jonsen Hanger på

Byneset, f. 1897. Barn: Gunnar, f. 1938, Guri, f. 1942.

 1. Kristen, f. 1917, tok over bruket.
 2. Kari, f. 24.5.1919, g.I m. Sverre Johnsen Eidem, Botnli 63/59 under Bell, I m. Sverre Gresseth i Meråker. Barn: Åge Gresseth.
 3. Odd Ingemann, f. 12.8.1921, g.m. Milda Gunnarsdt. Nervik, se Løvli 136/4 under Sæter.
 4. Inger Palma, f. 14.8.1925, g.m. Sverre Olsen Sandvik, Tømmerli 30/34 under Setsås.
 5. Oddbjørg, f. 21.1.1929, g.m. Erling Leksen i Trondheim. Barn: Ingmar og Lillian.
 6. Ingebjørg, tvilling, f. 1929, g.m. Leif Pedersen Skjervold fra Byneset, f. 1927. Barn: Per Ola, Inger Lisbet, Trine.

1959-        Kristen Olsen Langlitrø, f. 3.3.1917. G.1949 m. Brynhild Paulsdt. Fossum fra Elveli 24/8 (se under Negarden Svinås), f. 5.4.1916.

Barn: Brit Randi, f. 9.3.1950, g.m. Jan Egil Tronstad fra Hell i Stjørdalen. Barn: Ketil og Tone, tvillinger, f. 1970.