NER STORTRØA (OL-NIRSSTOGGO)

Print Friendly, PDF & Email

Også denne Trøplassen hørte Nyhus til og lå like ned for an­dre Stortrøplassen. Den var svært liten, uten husdyr, bare en åkerlapp slik at de kunne så litt korn og sette en åtting poteter årlig. Bureiseren Nils Olsen ble tidlig forkastet som en mulig gardbruker, men da han ikke langt fra førti år gammel fant på å gifte seg, fikk han bygsel på Ner Stortrøa. Sønnen Ol Nirsa gikk omkring som visesanger, helst av «nidviser». Han sang for soldatene på Værnes, der han gikk under navnet Selbu-Ola, og ellers under sammenkomster i bygda.

Nils Olsen, f. 1812, d. 1851, var altså fra Nyhus på Langli, og g. 1848 m. Berit Estensdt. fra Stokkjardet, f. 1818, d. 1896. De hadde ikke flere barn enn Ola, f. 1849, som nærmest var sinssjuk, og etter at mora døde, ble bortsatt til Kolset, der han dø­de 26.9.1913

Ol-Nirsguten var kjent vidt, de forteller han også for omkring og saug kvinner som hadde for mye brystmjølk.

Ol-Nirsguten var kjent vidt, de forteller han også for omkring og saug kvinner som hadde for mye brystmjølk.