YSTER LANGLISTRØA (GUTTORMSTRØA)

Print Friendly, PDF & Email

Denne Trøplassen lå like ved Stortrøa, litt aust for den. Fra gammelt var det trøer oppgjennom alle bakker her, opp for dyrkajorda. Plassen hørte Gunnagarden til og det var familien der som flyttet hit etter at Guttorm Estensen døde i 1835. Her døde både Marit Persdt. og sønnen Guttorm, som var plass­mann, i 1855. Etter bygselbrevet til Kari Bårdsdt. fra 1856 skul­le plassjorda være 8 mælinger. I 1875 hadde plassfolket 2 kyr, 3 sauer og 2 geiter, sådde ei kvart tynne havre og satte trekvart tynne poteter. Guttormstrøa ble lagt øde da folket her flyttet til Stjørdalen.

Brukere

1839-1848 Marit Persdt, f. 1794, d. 1855, enke etter Guttorm Estensen Langli, Gunnagarden, se der.

1849-1874 Guttorm Guttormsen, se Gunnagarden, f. 1824, d. 1855, tok over plassen etter mor sin. G. 1849 Kari Bårdsdt. Klesetåsen, f. 1820, d. 1904, taus på Mebost.

Barn:

  1. Guttorm, f. 1849, tok over plassen.
  2. Ole, f. 1854, d. 1882.

1875-1902 Guttorm Guttormsen, f. 1849, d. 19    . G. 1875 m. Be­rit Olsdt. Markåen fra Ol-Orsrommet, f. 1854, d. 1896.

Barn:

  1. Kari, f. 1875, g.m. Ole Jonsen Klesetmoen.
  2. Ole, d.e., f. 1877, tok over plassen.
  3. Gurine, f. 1880, g.m. Lars Ingebriktsen Langli, Langlishaugen.
  4. Ole d.y., f. 1882, g.m. Anne Olsdt. Dyrdal og kom dit.

5. Karen, f. 1892, bodde på Setnan i Lånke, død ugift.
1903-1923 Ole Guttormsen d.e., f. 1877, d. 1974. G. 1903 m. Gurina Olsdt. Garbergssvean, f. 1876, d. 1916. Familien flyttet til Setnan i Lånke i 1923.

Barn:

  1. Gustav, f. 18.2.1904, d. 1940, g. 1937 m. enke Gjertrud Severinsdt. Ekren, (se Grindhaugen på Uglan),f. 10.5.1896, d. 1978, barnlaust ekteskap.
  2. Olav, f. 6.1.1906.
  3. Bjarne, f. 10.4.1909, g. 1939 m. Ingeborg Anna Sivertsdt. Julset fra Lånke, f. 1918. Barn: Ole og Sivert, tvillinger, f. 1939.
  4. Marit Gjertrud, f. 24.6.1914, g. 1939 m. Martin Olafsen Gran­ås i Lånke, f. 1911. Barn: Odd Gunnbjørn, f. 1936, Sigrid Oline, f. 1940, Gerd Margrete, f. 1942.