GULLHAUGEN GNR 42/2 (LANGLISHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Så tidlig som i 1847 fikk Ola Olsen bygselbrev fra Stiftelsen på plassjorda her, og ble slik husmann under broren Erik. Men først etter at han og Johanna Olsdt. i 1856 ble gift, flyttet de inn på Gullhaugen. I 1897 fikk Johan Johansen plassen utskilt og skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 550 kroner. Plassen var da større enn opphavlig, da Johan i 1871 hadde fått bygsle tilleggs­jord fra Stiftelsen. Både den og den opphavlige jord fra Ustgarden Langli. I 1913 ble Langlitrøa nordre 42/5 fra Ustgar­den slått sammen med Gullhaugen. Da Ole Johansen i 1967 dø­de, ble Statens forkjøpsrett nyttet og Gullhaugen er senere slått sammen med nabobruket Sølvhaugen 43/4.

I 1875 var krøttera på plassen 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut og 8 sauer og utsæden 1/4 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 50 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut og 6 sauer. Det var 60 da produktiv skog her.

Brukere

1857-1865 Ola Olsen fra Gunnagarden Langli, f. 1830. G. 1856 m. Johanna Olsdt. Sesseng fra Øver-Hårstad, f. 1837, søster til Katrina og Brynhild Langli.

Familien reiste til Amerika i 1866, sammen med husmanns­folket på Johaugen på Nygarden Langli. De bosatte seg i Iowa, senere i Minnesota.

Barn:

 1. Kari, f. 1857, G. i m. Anders Svensen Nordløkken, f. 1843, I m. Johan Jørnsen Busetflotten, f. 1854, begge fra Sings­ås, bodde i Hendrichs i Minnesota.
 2. Brynhild, f. 1860, g.m. Hermann Halvorsen, bodde i Minne­sota.
 3. Ole, f. 1863, g.m. Anne Elisabeth Overhaug.
 4. Gurine, f. i Amerika, bodde i Iowa.
 5. Berte Gustine.
 6. Oline.
 7. Esten, bodde i Minnesota.
 8. John Olav.
 9. Andrew Olai, bodde i Iowa.
 10. Ingebrigt, bodde i Iowa.

1866-1922 Johan Johansen fra Hoggas i Singsås, f. 1841, d. 18.11.1935. G. 18    m. Marit Eriksdt. fra Digergrinda i Singsås, f. 1840, d. 13.2.1922.

Barn:

 1. Kristoffer, f. i Singsås 1862, død ca. 1942, reiste til Amerika, g.m. Sigrid, og hadde barna Ernst, Clarence, Margaret Søderquist.
 2. Marit, f. 1866, død ung.
 3. Dordi, f. 1869, d. 1889.
 4. Erik, f. 1871, d. 1892.
 5. Johan, f. 1875, druknet i Sunndalselva under telefonarbeid sommeren 1900.
 6. Berit Kristine, f. 1880, drev bruket sammen med broren, død ugift 29.7.1960.
 7. Ole, f. 1883, tok over bruket.

1923-1967 Ole Johansen Langli, f. 1883, død ugift 6.6.1967, drev bruket sammen med søstera Berit.